Værdier

I Børnehuset Mariendal har vi nogle fælles værdier, som vi arbejder pædagogisk ud fra. Værdierne er anerkendelse/respekt, fællesskab, glæde og medbestemmelse.

Anerkendelse/respekt

Vi anerkender barnet som ligeværdigt med rettigheder, og vi viser respekt for barnets følelser, behov og meninger. Vi tager ansvar for at hjælpe og vejlede det enkelte barn.

Fællesskab

Vi holder samling, hvor vi øver forpligtelse, f.eks. vente på tur, sociale regler og normer. Vi forsøger at give børnene ejerskab/ tilhørsforhold til gruppen. Børnene har alders- og udviklingsbestemte pligter i dagligdagen, såsom at dække bord, deltage i madlavning og sørge for orden på stuen og i egen garderobe. Børnene deles op i mindre grupper, f.eks. ved aktiviteter og ture ud af huset. Grupperne er afstemt efter børnenes relationer, alder og/eller udvikling.

Glæde

Vi viser vores engagement og motivation i løbet af dagen ved at være velforberedte og planlagt vores aktiviteter. Vi udstråler glæde ved mødet med alle børn. vi viser børnene at vi ser, hører og prøver at forstå dem. Vi synes, at det er vigtigt, at børnene har mulighed for at grine hver dag. Derfor bruger vi humor både sammen med børnene og de voksne imellem.

Medbestemmelse

Børnene inddrages i dagligdagen alt efter alder/udvikling inden for de rammer, de voksne udstikker. Det kan f.eks. være ved valg af aktiviteter, legekammerater, og hvor og hvad de gerne vil lege. Generelt har stuerne åbne døre, så børnene har mulighed for at besøge hinanden på tværs af stuerne. Legetøj og materialer står fortrinsvis i børnehøjde, så børnene selv kan nå og tage det.