Værdier

I Børnehuset Mariendal har vi nogle fælles værdier, som vi arbejder pædagogisk ud fra. Værdierne er: Anerkendelse/respekt, fællesskab, glæde og medbestemmelse.

Anerkendelse/respekt

Vi anerkender barnet som ligeværdigt med rettigheder, og vi viser respekt for barnets følelser, behov og meninger. Dog er det ikke ensbetydende med, at vi accepterer alt. Vi tager ansvar for at hjælpe og vejlede det enkelte barn.

Fællesskab

Vi holder samling, hvor vi øver forpligtelse, f.eks. vente på tur, sociale regler og normer, og vi forsøger at give børnene ejerskab/ tilhørsforhold til gruppen. Børnene har alders- og udviklingsbestemte pligter i dagligdagen, så som at dække bord, deltage i madlavning samt sørge for orden på stuen og på egen garderobe. Børnene deles ind imellem op i mindre grupper, f.eks. ved aktiviteter, samt ved ture ud af huset, så grupperne er afstemt efter børnenes relationer, alder og/ eller udvikling.

Glæde 

Vi viser vores engagement og motivation i løbet af dagen ved at have forberedt og planlagt vores aktiviteter – vi har en positiv tilgang til dem. Vi viser, at vi er glade ved mødet med børnene, når vi modtager dem og vi viser dem, at vi har set dem. Vi synes, at det er vigtigt at børnene har mulighed for at grine hver dag, så derfor bruger vi humor både sammen med børnene og de voksne imellem.

Medbestemmelse

Børnene inddrages i dagligdagen alt efter alder/ udvikling inden for de rammer, de voksne udstikker. F.eks. valg af aktiviteter, legekammerater, hvor og hvad de gerne vil lege. Generelt har stuerne åbne døre, så børnene har mulighed for at besøge hinanden på tværs af stuerne. Legetøj og materialer står fortrinsvis i børnehøjde, så børnene kan nå det og selv tage det.