Velkommen i vuggestuen

På denne velkomstside om vuggestuen vil I finde en masse praktiske oplysninger. Hvis der er noget, I mangler svar på, er I altid velkommen til at henvende jer til personalet.

Børnehuset er inddelt i børnehave og vuggestue.

I Børnehuset arbejder vi ud fra en anerkendende pædagogik, hvilket betyder:

  • at vi vægter at møde barnet der, hvor det er.
  • at vi ser, hører og forstår barnet.
  • at vi har en ressourceorienteret tilgang. Vi tror på, at barnet altid gør det bedste, det kan.

Vi vægter, at børnene har medbestemmelse og medindflydelse, og vi vægter værdierne respekt, glæde og fællesskab. Vi arbejder ud fra de pædagogiske læreplaner og har aftalemål med Randers kommune.

Vi lægger stor vægt på, at I og jeres børn får en god oplevelse som nye her i vores hus. Derfor er det vigtigt, at I sætter tid af til at starte i huset. Vi vil rigtig gerne have besøg af jer og jeres barn, inden I skal starte, så vi kan hilse på hinanden, og så vi sammen kan lægge en plan for, hvordan vi bedst muligt tager imod jeres barn.

Det er vigtigt, at de voksne på jeres barns stue ved så meget som muligt om jeres barn ved starten i børnehuset, så både I og barnet får så god en oplevelse som muligt. Det er vigtigt for barnets trivsel, men også for at I forældre trygt kan aflevere jeres barn til os.

Det kan være svært at sige farvel til mor og far, både som ny og også i perioder sidenhen. Vi lægger stor vægt på, at alle børn får så god en start på dagen som muligt. Personalet hjælper gerne jeres barn med at blive trøstet og vinke farvel. Har I haft en træls morgen, så er I meget velkomne til at ringe og høre, hvordan det går, så I kan få en god dag.

Børnehuset Mariendal
Bøsbrovej 72, Vorup
8940 Randers SV
Tlf.: 8915 9640
Kontoret: 8915 9641
E-mail: mariendal@randers.dk

Telefon til stuerne

Krabberne 8915 9642 2364 0354
Søhestene 8915 9643 2364 0388
Søstjernerne 8915 9644 2364 0598
Muslingerne 8915 9645  

Vores daglige åbningstid er:

Mandag-torsdag: 06:30-16:45
Fredag: 06:30-16:00

Da vi er en selvejende institution, er det vores bestyrelse, der bestemmer, om der er lukkedage.

Vores bestyrelse har besluttet, at Børnehuset Mariendal indtil videre ikke har lukkedage, dog med undtagelse af juleaftensdag d. 24. december og helligdage.

I børnehusets vindfang kan I snarest se billeder af det faste personale.

Har vi ekstra personale, vil det stå på Tabulex.

Når I kommer om morgenen og går om eftermiddagen, så skal I altid sige goddag eller farvel til en af de faste voksne, så vi ved, at I er kommet, eller at I har hentet jeres barn. Det er meget vigtigt at huske, så personalet ved, hvornår de har ansvaret for jeres barn. Husk også at melde jeres barn som "kommet" og "gået" på Tabulex.

Hvis jeres barn skal hentes af en anden end jer selv, skal der altid gives besked til personalet. Hvis I har glemt at give besked om morgenen, så ring til os i løbet af dagen, eller skriv det på Tabulex. Vi må ikke udlevere jeres barn til andre end jer, hvis vi ikke har fået besked.

I vuggestuen serveres følgende måltider: 

Formiddagsmaden består f.eks. af brød, smoothie og frugt.

Frokosten og eftermiddagsmaden bliver lavet af vores køkkendame. Menuen kan ses på Tabulex.

I vuggestuen har vi nul-sukker-politik.

Vi vil rigtig gerne have, at I skriver navn i jeres barns tøj, overtøj og fodtøj. Det er vigtigt, at børnene har tøj med, som passer til årstiden. Hjemmesko er også en god idé.

Det er nødvendigt, at børnene har rigeligt skiftetøj med, så I skal jævnligt tjekke jeres barns kasse med skiftetøj.

Af sikkerhedsmæssige årsager må der ikke være snore i jakker, flyverdragter eller lignende. Halstørklæder er heller ikke tilladte i børnehuset.

Vi vil gerne bede om, at I hjælper jeres barn med at rydde op på sit garderoberum, når I henter.

I den kolde årstid er det vigtigt, at jeres barn har et ekstra sæt tøj med til at sove i, f.eks. termotøj, fleecedragt eller lignende. Desuden skal jeres barn også have et separat sæt vanter og hue til at sove i. Sovetøjet skal ligge i barnets net på badeværelset.

Jeres barn må gerne tage legetøj med hjemmefra, men personalet påtager sig ikke ansvaret for ødelagt eller bortkommet legetøj. Husk navn på legetøjet. I må ikke forvente, at personalet kan holde styr på medbragt legetøj, og der bruges ikke ressourcer på at lede efter legetøj.

Sutter og sovedyr

Vi vil meget gerne af praktiske og hygiejniske årsager have, at der står navn på jeres barns sutter. Man må meget gerne medbringe en sovebamse eller lignende hjemmefra, men husk, at der skal navn på.

Vi har den holdning, at børn skal have lov til at sove det, de har brug for. Derfor vækker vi som udgangspunkt ikke børnene.

Læs vuggestuens søvnpolitik her.

Alle børn skal fejres, når de har fødselsdag. Fødselsdagen kan foregå her i huset eller hjemme hos jer. I aftaler med jeres barns stue, hvor det skal foregå. Vi har nul-sukker politik i vuggestuen, så man må medbringe frugt, boller eller lign. Det kan I aftale med den voksne på stuen.

Hvis I inviterer hjem, så gælder nul-sukker politikken også.

Af hensyn til jeres barn, de andre børn og personalet modtager vi ikke syge børn i børnehuset.

Hvis jeres barn bliver syg eller kommer til skade, mens det er i børnehuset, kontakter vi jer med det samme. Derfor er det vigtigt, at personalet har jeres telefonnumre, så vi altid kan komme i kontakt med jer. Vi tager ikke feber på jeres børn, men vurderer barnets almentilstand.

Hvis jeres barn er syg og ikke kommer i vuggestue, så vil vi meget gerne have, at I melder det syg på Tabulex. Det gælder også, hvis barnet holder fri.

Hvis vi har smitsomme sygdomme i huset, orienterer vi om det via opslagstavlerne og Tabulex.

Vi giver som hovedregel ikke medicin her i huset, men der er selvfølgelig undtagelser, som f.eks. kroniske sygdomme.

Som forældre har I helt sikkert nogle krav og forventninger til os, som vi vil gøre vores bedste for at imødekomme under hensyntagen til de rammer og ressourcer, som politikkerne har stillet til rådighed for Børnehuset Mariendal. Hvis der opstår noget, som I bliver utilfredse med eller utrygge ved, så vil vi meget gerne have, at I giver os besked, så vi kan tage en snak. Vi kan ikke handle på noget, som vi ikke ved.

Som personale så har vi også nogle krav og forventninger til jer som forældre. Vi forventer, at I er interesseret i jeres barns udvikling og trivsel, og vi ønsker, at vi kan indgå i et tæt samarbejde med jer forældre. Vi forventer, at I følger med i, hvad der sker i dagligdagen i Mariendal ved at orientere jer via opslag/orienteringer på tavlerne i huset eller på Tabulex, og at I husker at give personalet respons og tilbagemeldinger, når de beder om det.

Børnehusets bestyrelse består af fire forældrevalgte repræsentanter, to personalerepræsentanter og ledelsen af børnehuset.

Derudover har vi et antal suppleanter, som deltager i møderne, men ikke har stemmeret.

Der er valg til bestyrelsen på det årlige forældremøde.

Hvis I vil vide mere om, hvad det vil sige at sidde i en forældrebestyrelse i en selvejende institution, så henvend jer til ledelsen eller læs mere om forældrebestyrelsen her.

Børnehuset har en forældreforening, som arrangerer forskellige aktiviteter og arrangementer i løbet af året, f.eks. juletræsfest og arbejdsdage på legepladsen. Det er en meget stor hjælp for personalet, som er taknemmelige for det arbejde, forældrene tilbyder. Foreningens overskud går til børnene til f.eks. nyt legetøj, ture m.m.

Det er muligt at melde sig til foreningen på det årlige forældremøde.

Vi holder et årligt forældremøde, hvor der bl.a. er valg til bestyrelsen. Det vil være forskelligt, hvad indholdet på møderne vil blive.

I vil i løbet af vuggestuetiden blive tilbudt forældresamtaler, som vi håber, I vil tage imod. Samtalernes indhold vil være jeres barns trivsel og udvikling. Hvis I har noget, I gerne vil snakke om, så vil vi meget gerne i dialog med jer. Der udleveres en dagsorden for samtalen til jer.

Derudover er det altid muligt at indkalde til en forældresamtale, hvis I eller vi vurderer, at det er nødvendigt.

Vi sprogvurderer jeres barn, når det er fyldt 2 år, ved hjælp af TRAS (tidlig registrering af sprog). I vil få fremlagt TRAS til den årlige forældresamtale. Derudover laver vi sprogvurdering på jeres barn, inden det begynder i børnehave. 

I børnehuset arbejder vi tæt sammen med vores tværfaglige samarbejdspartnere, som er psykolog, talepædagog, sundhedsplejerske, socialrådgiver og fysioterapeut.

En gang om måneden holder vi tværfaglige møder, hvor vi som personale har mulighed for at få sparring i forhold til bestemte børn eller generelle pædagogiske arbejdsområder. Hvis vi skal drøfte et bestemt barn, så sker det aldrig uden tilladelse fra jer. Som forældre har I også mulighed for at deltage i møderne eller få anonyme samtaler med vores socialrådgiver.