Velkommen i vuggestuen

På denne velkomstside om vuggestuen vil I finde en masse praktiske oplysninger. Hvis der er noget, I mangler svar på, er I altid velkommen til at henvende jer til personalet.

Børnehuset er inddelt i børnehave og vuggestue.

I Børnehuset arbejder vi ud fra en anerkendende pædagogik, hvilket betyder:

  • at vi vægter at møde barnet der, hvor det er.
  • at vi ser, hører og forstår barnet.
  • at vi har en ressourceorienteret tilgang. Vi tror på, at barnet altid gør det bedste, det kan.

Vi vægter, at børnene har medbestemmelse og medindflydelse, og vi vægter værdierne respekt, glæde og fællesskab. Vi arbejder ud fra de pædagogiske læreplaner og har aftalemål med Randers kommune.

Vi lægger stor vægt på, at I og jeres børn får en god oplevelse som nye her i vores hus. Derfor er det vigtigt, at I sætter tid af til at starte i huset. Vi vil rigtig gerne have besøg af jer og jeres barn, inden I skal starte, så vi kan hilse på hinanden, og så vi sammen kan lægge en plan for, hvordan vi bedst muligt tager imod jeres barn.

Det er vigtigt, at de voksne på jeres barns stue ved så meget som muligt om jeres barn ved starten i børnehuset, så både I og barnet får så god en oplevelse som muligt. Det er vigtigt for barnets trivsel, men også for at I forældre trygt kan aflevere jeres barn til os.

Det kan være svært at sige farvel til mor og far, både som ny og også i perioder sidenhen. Vi lægger stor vægt på, at alle børn får så god en start på dagen som muligt. Personalet hjælper gerne jeres barn med at blive trøstet og vinke farvel. Har I haft en træls morgen, så er I meget velkomne til at ringe og høre, hvordan det går, så I kan få en god dag.

Børnehuset Mariendal
Bøsbrovej 72, Vorup
8940 Randers SV
Tlf.: 8915 9640
Kontoret: 8915 9641
E-mail: mariendal@randers.dk

Telefon til stuerne

Krabberne 8915 9642 2364 0354
Søhestene 8915 9643 2364 0388
Søstjernerne 8915 9644 2364 0598
Muslingerne 8915 9645  

Vores daglige åbningstid er:

Mandag-torsdag: 06:30-16:45
Fredag: 06:30-16:00

Da vi er en selvejende institution, er det vores bestyrelse, der bestemmer, om der er lukkedage.

Vores bestyrelse har besluttet, at Børnehuset Mariendal indtil videre ikke har lukkedage, dog med undtagelse af juleaftensdag d. 24. december og helligdage.

Fælles feriepasning

I påskeferien, uge 29 og 30 og juleferien har vi fælles feriepasning med Kristrup Børnehuse, Kristrup Vuggestue og Tirsdalen Børnehave.

Pasningen foregår på skift i alle husene, men der vil altid være kendt personale fra Mariendal til stede.

AULA er det intra der benyttes i huset. I skal hver dag logge jeres barn ind og ud på den skærm der hænger i alrummet. I skal melde fri og syg på AULA. Derudover så er det via AULA der bliver givet info fra huset, så det er vigtigt at tjekke det dagligt.
I vil få intro til AULA, når I er på besøg.

Når I kommer om morgenen og går om eftermiddagen, så skal I altid sige goddag eller farvel til en af de faste voksne, så vi ved, at I er kommet eller at I har hentet jeres barn. Det er meget vigtigt at huske, så personalet ved, hvornår de har ansvaret for jeres barn. Derudover skal jeres barn logges ind og ud på AULA.


Hvis jeres barn skal hentes af en anden end jer selv, så skal der altid give besked til personalet og på AULA. Hvis I har glemt at give besked om morgenen, så ring til os i løbet af dagen. Vi må ikke udlevere jeres barn til andre end jer, hvis vi ikke har fået besked.

I Børnehuset Mariendal har vi en madordning, som alle børn er en del af. Det betyder, at børnene får alle serveret alle måltider i huset, og de skal ikke medbringe mad hjemmefra. Madordningen er obligatorisk. Formiddagsmaden og eftermiddagsmaden kan f.eks. være brød, grød, pizzasnegle osv.
Frokosten varierer mellem varme og kolde retter. Madplanen kan ses på AULA. 

Børnene skal hver dag medbringe en drikkedunk med vand. Den bliver brugt til eftermiddagsmad, og hvis barnet er tørstig i løbet af dagen. Til formiddagsmad serveres mælk og til frokost serveres der vand.

I vuggestuen har vi en minus-sukker politik. Der kan dog være særlige undtagelser, f.eks. ved forældrekaffe eller lign. 

Vi vil rigtig gerne have, at I skriver navn i jeres barns tøj, overtøj og fodtøj. Det er vigtigt, at børnene har tøj med, som passer til årstiden og hjemmesko er også en god ide.


Det er nødvendigt, at børnene har rigeligt skiftetøj med, så I skal jævnligt tjekke jeres barns kasse med skiftetøj.


Af sikkerhedsmæssige årsager må der ikke være snore i jakker, flyverdragter eller lign. og halstørklæder er heller ikke tilladte i børnehuset.
Vi vil gerne bede om, at I hjælper jeres barn med at rydde op på sit garderoberum, når I henter.


I den kolde årstid er det vigtigt, at jeres barn har et ekstra sæt tøj med til at sove i, f.eks. termotøj, fleecedragt eller lign. Desuden skal jeres barn også have et separat sæt vanter og hue til at sove i.

Dette skal læses som en typisk dag kan se ud. Tidspunkterne er cirka tidspunkter.


Kl. 6.30: Vi åbner Børnehuset. Der er en fra vuggestuen og en fra børnehaven, der åbner. Vi samles ved Krabberne, hvor der serveres morgenmad indtil kl. 7.00.


Kl. 7.30: Så er der mødt to ind fra hver vuggestue og børnene fordeles på den stue, hvor de hører til.


Kl. 8.30/8.45: Vi holder samling og spiser formiddagsmad. Vi vil gerne opfordre til, at I ikke afleverer i tidsrummet 8.45 – 9.15 så der er ro til samling og til at spise. Efter maden går vi i gang med dagens aktiviteter. Hold jer orienteret via AULA, så I ved om jeres barn skal være her på et bestemt tidspunkt.


Kl. 10.45: Vi spiser frokost. Efter vi har spist, bliver de børn, som skal sove, skiftet og puttet. De børn, som ikke sover, leger på børnehavens legeplads eller i vuggestuen med en voksen.
Vi spiser eftermiddagsmad løbende, alt efter, hvornår børnene vågner. Ellers bliver eftermiddagen brugt på leg enten inde eller ude.


Kl. 15.30: Vi samles hos Krabberne eller på legepladsen.


Kl. 16.45/16.00: Vi lukker Børnehuset.

Sengetøj:

I skal selv medbringe dyne, dynebetræk og lagen. I skal selv sørge for at få det skiftet og vasket jævnligt. 

Bleer:
I skal selv medbringe bleer.

Alle børn skal fejres, når de har fødselsdag. Fødselsdagen kan foregå her i huset eller hjemme hos jer, det aftaler I med personalet. Minus-sukker politikken skal overholdes ved fødselsdage.

Dvs. at man kan medbringe frugt, rosiner, boller eller lign. 

Af hensyn til jeres barn og de andre børn og personalet, så modtager vi ikke syge børn i børnehuset.


Hvis jeres barn bliver syg eller kommer til skade, mens det er i børnehuset, så kontakter vi jer med det samme, så derfor er det vigtigt, at personalet har telefonnumre hvor vi altid kan komme i kontakt med jer.


Hvis jeres barn er sygt og ikke kommer i vuggestue, så vil vi meget gerne have at I melder syg på AULA.


Det gælder også, hvis barnet holder fri.
Hvis vi har smitsomme sygdomme i huset, så orienterer vi via opslagstavlerne og AULA.
Vi giver som hovedregel ikke medicin her i huset, men der er selvfølgelig undtagelser, som f.eks. kroniske sygdomme.

Som forældre har I helt sikkert nogle krav og forventninger til os, som vi vil gøre vores bedste for at imødekomme, under hensyntagen til de rammer og ressourcer, som politikerne har stillet til rådighed for Børnehuset Mariendal. Hvis der opstår noget, som I bliver utilfredse med eller utrygge ved, så vil vi meget gerne have, at I giver os besked, så vi kan tage en snak. Vi kan ikke handle på noget, som vi ikke ved!!

Som personale så har vi også nogle krav og forventninger til jer som forældre.
Vi forventer, at I er interesseret i jeres barns udvikling og trivsel, og vi ønsker, at vi kan indgå i et tæt samarbejde med jer forældre.
Vi forventer, at I følger med i, hvad der sker i dagligdagen i Mariendal ved, at I orienterer jer via opslag/orienteringer på tavlerne i huset, AULA og sedler, og at I husker at give personalet respons og tilbagemeldinger, når de beder om det.

Børnehuset bestyrelse består af:
5 forældrevalgte
2 personalerepræsentanter
Ledelsen af børnehuset
Derudover har vi et antal suppleanter, som deltager i møderne, men ikke har stemmeret.
Der er valg til bestyrelsen på det årlige forældremøde.


Hvis I vil vide mere om, hvad det vil sige at sidde i en forældrebestyrelse i en selvejende institution, så henvend jer til ledelsen.

Børnehuset har en forældreforening, som arrangerer forskellige aktiviteter og arrangementer i løbet af året, f.eks. juletræsfest og arbejdsdage på legepladsen. Det er en meget stor hjælp for personalet, som er taknemmelige for det arbejde som forældrene tilbyder. Foreningens overskud går til børnene til f.eks. nyt legetøj, ture m.m.


Det er muligt at melde sig til foreningen på det årlige forældremøde.

Vi holder et årligt forældremøde, hvor der bl.a. er valg til bestyrelsen. Det vil være forskelligt, hvad indholdet på møderne vil blive.


I vil løbende blive tilbudt forældresamtaler, som vi håber, I vil tage imod. Samtalens indhold vil være jeres barns trivsel og udvikling. Hvis I har noget, I gerne vil snakke om, så vil vi meget gerne høre om det. Der udleveres en dagsorden for samtalen til jer forældre. 


Derudover er det altid muligt at indkalde til forældresamtale, hvis I eller vi vurderer, at det er nødvendigt. 

I børnehuset arbejder vi tæt sammen med vores tværfaglige samarbejdspartnere, som er psykolog, talepædagog, sundhedsplejerske, socialrådgiver og fysioterapeut.


En gang om måneden holder vi tværfaglige møder, hvor vi som personale har mulighed for at få sparring ift. bestemte børn eller generelle pædagogiske arbejdsområder. Hvis vi skal drøfte et bestemt barn, så sker det aldrig uden tilladelse fra jer. I som forældre har også mulighed for at deltage i møderne eller få anonyme samtaler med vores socialrådgiver.