Sprogvurdering

Vi sprogvurderer alle børn løbende ud fra Rambølls materiale.

Alle børn bliver sprogvurderet når de er 2 år, 3 år og 5 år. Derudover kan der løbende laves sprogvurdering, hvis det vurderes nødvendigt. Alle børn får også testet deres udtale i løbet af deres tid i Mariendal.