Driftsoverenskomst

Her kan du læse driftsoverenskomsten mellem den selvejende institution Børnehuset Mariendal og Randers Kommune.

Der er for institutionen oprettet vedtægt, der den 19. september 2000 er godkendt af Randers Kommune, som grundlag for denne driftsoverenskomst.

lfølge lov om social service har kommunen det overordnede ansvar for dagtilbuddene i kommunen. De selvejende daginstitutioner indgår i kommunens tilbudsstruktur og er en integreret del både af kommunens samlede generelle tilbud til børn og af den forebyggende og støttende indsats til børn. Selvejende daginstitutioner er omfattet af kommunens børnepolitik og de af kommunen fastsatte mål og rammer for dagtilbuddenes arbejde. Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende daginstitutioner.

lnstitutionen er omfattet af bl.a. offentlighedsloven og forvaltningsloven.