Grundlaget for vores arbejde

I Børnehuset Mariendal arbejder vi ud fra det faktum, at børn er kompetente væsener, der kan mange ting og skal respekteres som selvstændige personer.

Profil

Børnehuset Mariendal vil kendes som et sted, hvor:

  • der bliver skabt et fællesskab i børnenes liv, bygget op om tryghed, omsorg, nærvær, tillid og engagement. Børnene skal ses, høres og forstås. Personalet vil skabe en hverdag, hvor der udover de planlagte aktiviteter er tid og rum og plads til børnenes leg og læring, og hvor de på egne præmisser og sammen med jævnaldrende kan udfolde og udvikle sig.
  • børnene gennem medbestemmelse/medindflydelse og medansvar udvikler sig til selvstændige, kritiske og sociale mennesker, der har evnen til at samarbejde og lysten til at indgå i forpligtende fællesskaber.
  • børnene får oplevelser uden for børnehaven, i nærmiljøet og i naturen med det formål at få en større forståelse for det samfund, de er en del af.

Hvad er vigtigt for os?

Personalet er gennem litteratur og kurser inspireret af tankerne omkring relationskompetencer, og arbejdet tager udgangspunkt i det enkelte barn.

Sunde børn leger og lærer bedst. Derfor er kosten vigtig for os.

I Mariendal vil personalet skabe en hverdag, hvor der udover de planlagte aktiviteter er tid, rum og plads til børnenes leg og læring, og hvor de på egne præmisser og sammen med venner kan udfolde sig, afprøve roller og udvikle deres identitet.

Vi skal hele tiden skabe en balance mellem børnenes egne valg og lege og de projekter og aktiviteter, som vi voksne tager initiativ til. Det kan personalet gøre ved at:

  • skaffe materialer og legetøj til både inde- og udeleg.
  • skabe muligheder for sang, musik og bevægelse.
  • have er stort udsnit af børnelitteratur og opslagsbøger og lave hyggekroge.

Det er sådan, at legen er den vigtigste aktivitet, børn foretager sig. I legen lærer børnene om sig selv og om deres relationer til andre.

I legen bearbejder børnene konflikter og angstfulde tilstande. De leger simpelthen de grusomheder, som de ved et tilfælde kom til at se i tv aftenen før. For at "klare det" bliver de nød til at lege det.

I legen knytter de venskaber og lærer at blive sociale og at vise hensyn. De lærer de regler, som er nødvendige for at indgå i et forpligtende fællesskab.

Derudover lærer de at finde deres plads i hierarkiet. Hvad kan jeg? Hvor skal jeg trække mig? De udvikler deres identitet.

Og så er der lige det med det motoriske. De har det som alle andre "unger" i dyreverdenen; de øver sig og holder deres kroppe i form, så de kan klare sig.

En meget væsenlig opgave, personalet har i børnehuset, er at skabe et mødested for jævnaldrende og ligeværdige. De voksne skal stille sig til rådighed for børnenes øvelse i det sociale samspil. Børnenes udbytte er for en stor del at få en erfaring i at omgås andre og kunne virke som en selvstændig person i en gruppe.

Personalet giver den holdning til børnene, at vi alle har brug for hinanden, og at vi skal hjælpe hinanden, både store og små. De voksne skal hele tiden overveje deres rolleeffekt.

Ved at vi giver børnene indflydelse på deres hverdag, udvikler de sig til selvstændige og sociale mennesker, som har lyst til samarbejde og være sammen med andre og ikke kun på egne præmisser.

Det er vigtigt i vores tidsalder at kunne begå sig og være aktiv i et socialt fællesskab. Derfor er det vigtigt, at børnene finder balancen mellem på den ene side at få sine egne behov dækket og på den anden side at kunne sætte sig i andres sted og udskyde egne behov.

Mariendal skal være et sted, hvor man finder gode venner, og hvor man lærer at tage hensyn til andre og vente til, det bliver ens tur.

Et af vores mål er at skabe et fællesskab i børnenes liv, bygget op om tryghed, omsorg, tillid og engagement.

Trygge rammer for børn og forældre er en af de basale grundlæggende nødvendigheder for et godt samarbejde hen imod et fælles mål. Når man er tryg, tør man nogle flere ting, og dermed er en god udvikling igang.

Tryghed fremmer kontakten og styrker samarbejdet mellem børnene og giver dermed mere varme og glæde i hverdagen.

Tryghed skal dog ikke blive en hvilepude. Derfor mener vi, at der skal være en balance mellem det, børnene magter, og de udfordringer, som personalet tilbyder børnene i det daglige liv i børnehaven.