Velkommen i børnehaven

På denne velkomstside om børnehaven vil I finde en masse praktiske oplysninger. Hvis der er noget, I mangler svar på, er I altid velkommen til at henvende jer til personalet.

Børnehuset er inddelt i børnehave og vuggestue.

Alle børn hører til en stue, men da vi lægger vægt på at have "åbne døre", går børnene ofte på besøg hos hinanden.

I Børnehuset arbejder vi ud fra en anerkendende pædagogik, hvilket betyder:

  • at vi vægter at møde barnet der, hvor det er.
  • at vi ser, hører og forstår barnet.
  • at vi har en ressourceorienteret tilgang. Vi tror på, at barnet altid gør det bedste, det kan.

Vi vægter, at børnene har medbestemmelse og medindflydelse, og vi vægter værdierne respekt, glæde og fællesskab. Vi arbejder ud fra de pædagogiske læreplanstemaer og har aftalemål med Randers kommune.

Vi lægger stor vægt på, at I og jeres børn får en god oplevelse som nye her i vores hus. Derfor er det vigtigt, at I sætter tid af til at starte i huset. Vi vil rigtig gerne have besøg af jer og jeres barn, inden I skal starte, så vi kan hilse på hinanden, og så vi sammen kan lægge en plan for, hvordan vi bedst muligt tager imod jeres barn.

Det er vigtigt, at de voksne på jeres barns stue ved så meget som muligt om jeres barn ved starten i børnehuset, så både I og barnet får så god en oplevelse som muligt. Det er vigtigt for barnets trivsel, men også for at I forældre trygt kan aflevere jeres barn til os.

Det kan være svært at sige farvel til mor og far, både som ny og også i perioder sidenhen. Vi lægger stor vægt på, at alle børn får så god en start på dagen som muligt. Personalet hjælper gerne jeres barn med at blive trøstet og vinke farvel. Har I haft en træls morgen, så er I meget velkomne til at ringe og høre, hvordan det går, så I kan få en god dag.

Børnehuset Mariendal
Bøsbrovej 72, Vorup
8940 Randers SV
Tlf.: 8915 9640
Kontoret: 8915 9641
E-mail: mariendal@randers.dk

Telefon til stuerne

Krabberne 8915 9642 2364 0354
Søhestene 8915 9643 2364 0388
Søstjernerne 8915 9644 2364 0598
Muslingerne 8915 9645  

Vores daglige åbningstid er:

Mandag-torsdag: 06:30-16:45
Fredag: 06:30-16:00

Da vi er en selvejende institution, er det vores bestyrelse, der bestemmer, om der er lukkedage.

Vores bestyrelse har besluttet, at Børnehuset Mariendal indtil videre ikke har lukkedage, dog med undtagelse af juleaftensdag d. 24. december og helligdage.

I børnehusets vindfang kan I snarest se billeder af det faste personale.

Har vi ekstra personale, vil det stå på Tabulex.

Når I kommer om morgenen og går om eftermiddagen, så skal I altid sige goddag eller farvel til en af de faste voksne, så vi ved, at I er kommet, eller at I har hentet jeres barn. Det er meget vigtigt at huske, så personalet ved, hvornår de har ansvaret for jeres barn. Husk også at melde jeres barn som "kommet" og "gået" på Tabulex.

Hvis jeres barn skal hentes af en anden end jer selv, skal der altid gives besked til personalet. Hvis I har glemt at give besked om morgenen, så ring til os i løbet af dagen, eller skriv det på Tabulex. Vi må ikke udlevere jeres barn til andre end jer, hvis vi ikke har fået besked.

En typisk dag i børnehavedelen skal læses, som en dag kan se ud - der er ikke to dage i vores børnehave, der er ens.

06:30
Vi åbner.

07:30
Der er kommet personale på alle stuerne, som nu åbnes. Her er der mulighed for spil, lege, højtlæsning, eller hvad børnene har lyst til. Vi bruger også tiden på at tage godt imod børn og forældre.

09:00
Vi holder samling og spiser kl. 9-mad. Børnene skiftes til at hjælpe med at forberede frugten, dække bord, finde smør og brød og sige værsgo. Børnene drikker af deres drikkedunke.

09:30
Vi går i dag med dagens aktiviteter. Vi har altid en plan, der tager udgangspunkt i vores læreplaner.

11:00
Vi spiser alle frokost. En regel er, at børnene på skift dækker bord, henter mælk og siger værsgo, når alle er klar til at spise. Vi synes, det er en god tradition, at vi spiser sammen. Børnene kan lære at hjælpe hinanden og lære god bordskik. Alle vasker hænder før spisningen. Vi får hjemmelavet mad hver dag til frokost.

12:00
Alle går på legepladsen. Børnene er stort set ude hver dag i alt slags vejr. Derfor er det vigtigt, at børnene hver dag har tøj med, der passer til årstiden. Når man køber udetøj, bør man derfor også sikre sig, at det kan holde vind og vand ude, så påklædningen ikke er skyld i, at det ikke er en god oplevelse at være ude. De børn, der bruger ble, bliver skiftet, og sovebørn bliver puttet.

13:30
Børnene spiser eftermiddagsmad. Vi får brød og frugt eller grøntsager.

Efter eftermiddagsmaden og frem til ca. 16:00 er der igen forskellige muligheder for leg og andre aktiviteter.

16:00
De sidste børn og to af de voksne samles på Søstjernestuen eller legepladsen.

16:45/16:00
Mariendal lukker.

I børnehaven er alle børn med i en madordning, hvor der bliver serveret følgende måltider:

Formiddagsmad som f.eks. er brød, smothie  og frugt. 

Frokost og eftermiddagsmad. 

Madplanen for frokost og eftermiddagsmad ligger på Tabulex.

Der bliver serveret økologisk mælk til et af måltiderne.

Betalingen for madordningen betales sammen med betalingen for børnehavepladsen. 

Vi vil rigtig gerne have, at I skriver navn i jeres barns tøj, overtøj og fodtøj. Det er vigtigt, at børnene har tøj med, som passer til årstiden. Hjemmesko er også en god idé.

Det er nødvendigt, at børnene har rigeligt skiftetøj med, så I skal jævnligt tjekke jeres barns skab med skiftetøj.

Af sikkerhedsmæssige årsager må der ikke være snore i jakker, flyverdragter eller lignende. Halstørklæder er heller ikke tilladte i børnehuset.

Vi vil gerne bede om, at I hjælper jeres barn med at rydde op på sit garderoberum, når I henter.

Jeres barn må gerne tage legetøj med hjemmefra, men personalet påtager sig ikke ansvaret for ødelagt eller bortkommet legetøj. Husk navn på legetøjet. I må ikke forvente, at personalet kan holde styr på medbragt legetøj, og der bruges ikke ressourcer på at lede efter legetøj.

Alle børn skal fejres, når de har fødselsdag. Fødselsdagen kan foregå her i huset eller hjemme hos jer. I aftaler med jeres barns stue, hvor det skal foregå. Hvis fødselsdagen skal foregå her, har vi en regel om, at der kun må medbringes én usund ting til hvert barn, og ellers må der medbringes alt det frugt og lignende, som man har lyst til.

Hvis I inviterer hjem til fødselsdag, er reglen at man enten inviterer hele stuen eller alle drengene eller alle pigerne. Vi beder jer følge reglen om en usund ting pr. barn, og ellers serverer et sundt og mættende måltid. Der må serveres vand eller mælk til måltidet. Vi frabeder os slikposer.

Af hensyn til jeres barn, de andre børn og personalet modtager vi ikke syge børn i børnehuset.

Hvis jeres barn bliver sygt eller kommer til skade, mens det er i børnehuset, kontakter vi jer med det samme. Derfor er det vigtigt, at personalet har jeres telefonnumre, så vi altid kan komme i kontakt med jer. Vi tager ikke temperatur på jeres børn, men vurderer barnets almen tilstand.

Hvis jeres barn er syg og ikke kommer i børnehave, så vil vi meget gerne have, at I melder det syg på Tabulex. Det gælder også, hvis barnet holder fri.

Hvis vi har smitsomme sygdomme i huset, orienterer vi om det via opslagstavlerne og Tabulex.

Vi giver som hovedregel ikke medicin her i huset, men der er selvfølgelig undtagelser, som f.eks. kroniske sygdomme.

Som forældre har I helt sikkert nogle krav og forventninger til os, som vi vil gøre vores bedste for at imødekomme under hensyntagen til de rammer og ressourcer, som politikkerne har stillet til rådighed for Børnehuset Mariendal. Hvis der opstår noget, som I bliver utilfredse med eller utrygge ved, så vil vi meget gerne have, at I giver os besked, så vi kan tage en snak. Vi kan ikke handle på noget, som vi ikke ved.

Som personale har vi også nogle krav og forventninger til jer som forældre. Vi forventer, at I er interesseret i jeres barns udvikling og trivsel, og vi ønsker, at vi kan indgå i et tæt samarbejde med jer forældre. Vi forventer, at I følger med i, hvad der sker i dagligdagen i Mariendal ved at orientere jer via opslag/orienteringer på tavlerne i huset eller på Tabulex, og at I husker at give personalet respons og tilbagemeldinger, når de beder om det.

Børnehusets bestyrelse består af fire forældrevalgte repræsentanter, to personalerepræsentanter og ledelsen af børnehuset.

Derudover har vi et antal suppleanter, som deltager i møderne, men ikke har stemmeret.

Der er valg til bestyrelsen på det årlige forældremøde.

Hvis I vil vide mere om, hvad det vil sige at sidde i en forældrebestyrelse i en selvejende institution, så henvend jer til ledelsen eller læs mere om forældrebestyrelsen her.

Børnehuset har en forældreforening, som arrangerer forskellige aktiviteter og arrangementer i løbet af året, f.eks. juletræsfest og arbejdsdage på legepladsen. Det er en meget stor hjælp for personalet, som er taknemmelige for det arbejde, forældrene tilbyder. Foreningens overskud går til børnene til f.eks. nyt legetøj, ture m.m.

Det er muligt at melde sig til foreningen på det årlige forældremøde.

Vi holder et årligt forældremøde, hvor der bl.a. er valg til bestyrelsen. Det vil være forskelligt, hvad indholdet på møderne vil blive.

I vil i løbet af børnehavetiden blive tilbudt forældresamtaler, som vi håber, I vil tage imod. Samtalernes indhold vil være jeres barns trivsel og udvikling. Hvis I har noget, I gerne vil snakke om, vil vi meget gerne i dialog med jer. Der udleveres en dagsorden til jer forud for mødet.

Derudover er det altid muligt at indkalde til en forældresamtale, hvis I eller vi vurderer, at det er nødvendigt.

Vi sprogvurderer alle børn løbende. Der skal gives tilladelse via Tabulex.

I børnehuset arbejder vi tæt sammen med vores tværfaglige samarbejdspartnere, som er psykolog, talepædagog, sundhedsplejerske, socialrådgiver og fysioterapeut.

En gang om måneden holder vi tværfaglige møder, hvor vi som personale har mulighed for at få sparring i forhold til bestemte børn eller generelle pædagogiske arbejdsområder. Hvis vi skal drøfte et bestemt barn, så sker det aldrig uden tilladelse fra jer. Som forældre har I også mulighed for at deltage i møderne eller få anonyme samtaler med vores socialrådgiver.