Velkommen i børnehaven

På denne velkomstside om børnehaven vil I finde en masse praktiske oplysninger. Hvis der er noget, I mangler svar på, er I altid velkommen til at henvende jer til personalet.

Børnehuset er inddelt i børnehave og vuggestue.

Alle børn hører til en stue, men da vi lægger vægt på at have "åbne døre", går børnene ofte på besøg hos hinanden.

I Børnehuset arbejder vi ud fra en anerkendende pædagogik, hvilket betyder:

  • at vi vægter at møde barnet der, hvor det er.
  • at vi ser, hører og forstår barnet.
  • at vi har en ressourceorienteret tilgang. Vi tror på, at barnet altid gør det bedste, det kan.

Vi vægter, at børnene har medbestemmelse og medindflydelse, og vi vægter værdierne respekt, glæde og fællesskab. Vi arbejder ud fra de pædagogiske læreplanstemaer og har aftalemål med Randers kommune.

Vi lægger stor vægt på, at I og jeres børn får en god oplevelse som nye her i vores hus. Så derfor er det vigtigt, at I sætter tid af til at starte i huset. Vi vil rigtig gerne have besøg af jer og jeres barn, inden I skal starte, så vi kan hilse på hinanden og så vi sammen kan lægge en plan for, hvordan vi bedst muligt tager imod jeres barn.


Det er vigtigt, at de voksne på jeres barns stue ved så meget som muligt om jeres barn ved starten i Børnehuset. Alt hvad I synes, vi skal vide om jeres barn er vigtigt, så barnet og jer får så god en oplevelse som muligt. Det er vigtigt for barnets trivsel, men også for at I forældre trygt kan aflevere jeres barn til os.


Det kan være svært at sige farvel til mor og far, både som ny, men også i perioder sidenhen. Vi lægger stor vægt på, at alle børn får så god en start på dagen som muligt. Personalet hjælper gerne jeres barn med at blive trøstet og vinke farvel. Har I haft en træls morgen, så er I meget velkomne til at ringe og høre, hvordan det går, så I kan få en god dag.

Børnehuset Mariendal
Bøsbrovej 72, Vorup
8940 Randers SV
Tlf.: 8915 9640
Kontoret: 8915 9641
E-mail: mariendal@randers.dk

Telefon til stuerne

Krabberne 8915 9642 2364 0354
Søhestene 8915 9643 2364 0388
Søstjernerne 8915 9644 2364 0598
Muslingerne 8915 9645 2362 3369

Vores daglige åbningstid er:

Mandag-torsdag: 06:30-16:45
Fredag: 06:30-16:00

Da vi er en selvejende institution, er det vores bestyrelse, der bestemmer om der er lukkedage.

Vores bestyrelse har besluttet, at vi har fælles feriepasning med institutioner i Kristrup i uge 29 og 30, dagene mellem jul og nytår, de tre dage op til påske og dagen efter kr. Himmelfartsdag. Der er er skiftevis pasning her i vores hus eller i Kristrup. Der er altid kendt personale med fra huset i de fælles feriepasningsperioder. Juleaftensdag d. 24. december er der dog lukket, og der tilbydes ikke pasning.

Vi forventer dog at alle børn har ferie i løbet af året. Børn har lige så meget brug for ferie som voksne.


Der vil komme ferielister ud på AULA i forbindelse med de gængse ferie, som I skal give tilbagemeldinger på. 

Børnehuset Mariendal er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Randers kommune. Det betyder, at det er forældrebestyrelsen, der er personalets arbejdsgiver og derfor har et særligt ansvar. Det betyder også, at vi i mindre grad kan stilles overfor krav fra kommunens side. 

Børnehaven blev indviet i 1972 og i 2008 fik vi vores vuggestuegruppe og blev dermed til et børnehus. I 2019 udvidede vi med en ny vuggestuegruppe. 

Børnehuset er inddelt i 4 grupper. To vuggestuegrupper der hedder Krabberne og Søhestene, og så to børnehavegrupper der hedder Søstjernerne og Muslingerne.

I Børnehuset arbejder vi ud fra en anerkendende pædagogik, hvilket betyder, at vi vægter at møde barnet der hvor det er, at vi ser, hører og forstår barnet og at vi har en ressourceorienteret tilgang, hvor vi tror på, at barnet altid gør det bedste det kan. Vi vægter, at børnene har medbestemmelse og medindflydelse og så vægter vi værdierne respekt, glæde og fællesskab. Vi arbejder ud fra de pædagogiske læreplaner og så har vi aftalemål med Randers kommune.

Når I kommer om morgenen og går om eftermiddagen, så skal I altid sige goddag eller farvel til en af de faste voksne, så vi ved, at I er kommet, eller at I har hentet jeres barn. Det er meget vigtigt at huske, så personalet ved, hvornår de har ansvaret for jeres barn. I skal også logge jeres barn ind og ud på AULA via en skærm i alrummet.


Hvis jeres barn skal hentes af en anden end jer selv, så skal der altid give besked til personalet og på AULA. Hvis I har glemt at give besked om morgenen, så ring til os i løbet af dagen. Vi må ikke udlevere jeres barn til andre end jer, hvis vi ikke har fået besked.

 Der er ikke to dage, der er helt ens, så dette skal læses som en typisk dag kan se ud. Tidspunkterne er cirka tidspunkter. Dog ikke åbne- og lukketiderne


Kl. 6.30: Vi åbner Børnehuset. Alle samles på Krabbestuen, hvor der serveres morgenmad indtil kl. 7.00.


Kl. 7.00: Nu er der kommet personale på alle stuerne, og stuerne åbner.


Kl. 8.30/9.00: Vi spiser kl. 9 mad og holder samling, hvor børnene orienteres om hvad der skal ske i løbet af dagen. Efter samling, så går vi i gang med dagens aktiviteter. Hold jer orienteret via AULA og tavlerne, så I ved, om jeres barn skal være her på et bestemt tidspunkt.


Kl. 11.00: Vi holder samling og bagefter spiser vi. Der bliver serveret mad lavet af vores køkkenansvarlig.
Efter frokost går alle børn på legepladsen.


Kl. 14.00: Vi spiser eftermiddagsmad.


Kl. 16:00. Vi samles hos Søstjernerne.


Kl. 16.45/16.00: Vi lukker Børnehuset.

I Børnehuset Mariendal har vi en madordning, som alle børn er en del af. Det betyder, at børnene får alle serveret alle måltider i huset, og de skal ikke medbringe mad hjemmefra. Madordningen er obligatorisk og kræver en merbetaling, som bliver trukket sammen med betalingen for pladsen. Formiddagsmaden og eftermiddagsmaden kan f.eks. være brød, grød, pizzasnegle osv.
Frokosten varierer mellem varme og kolde retter. Madplanen kan ses på AULA. 

Børnene skal hver dag medbringe en drikkedunk med vand. Den bliver brugt til eftermiddagsmad, og hvis barnet er tørstig i løbet af dagen. Til formiddagsmad serveres mælk og til frokost serveres der vand.

Vi vil rigtig gerne have, at I skriver navn i jeres barns tøj, overtøj og fodtøj. Det er vigtigt, at børnene har tøj med, som passer til årstiden og hjemmesko er også en god ide.


Det er nødvendigt, at børnene har rigeligt skiftetøj med, så I skal jævnligt tjekke jeres barns kasse med skiftetøj.


Af sikkerhedsmæssige årsager må der ikke være snore i jakker, flyverdragter eller lign. og halstørklæder er heller ikke tilladte i børnehuset.


Vi vil gerne bede om, at I hjælper jeres barn med at rydde op på sit garderoberum, når I henter. Hver fredag skal alt i garderoben tages med hjem, så der kan blive gjort rent.

AULA er det intra der benyttes i huset. I skal hver dag logge jeres barn ind og ud på den skærm der hænger i alrummet. I skal melde fri og syg på AULA. Derudover så er det via AULA der bliver givet info fra huset, så det er vigtigt at tjekke det dagligt.
I vil få intro til AULA, når I er på besøg.

Alle børn skal fejres, når de har fødselsdag. Fødselsdagen kan foregå her i huset eller hjemme hos jer, det aftaler I med jeres barns stue.

Hvis fødselsdagen skal foregå her, har vi en regel om, at der kun må medbringes en usund ting til hvert barn og ellers må der medbringes alt det frugt og lign. som man har lyst til. Vi opfordrer til det samme, hvis den holdes hjemme. Hvis den holdes hjemme, så må der kun serveres mælk eller vand.

Af hensyn til jeres barn og de andre børn og personalet, så modtager vi ikke syge børn i børnehuset.


Hvis jeres barn bliver syg eller kommer til skade, mens det er i børnehuset, så kontakter vi jer med det samme, så derfor er det vigtigt, at personalet har telefonnumre hvor vi altid kan komme i kontakt med jer. Vi tager ikke feber på jeres børn, men vurderer hvordan barnet har det på barnets trivsel.


Hvis jeres barn er sygt og ikke kommer i børnehave, så skal I melde det på AULA.
Det gælder også, hvis barnet holder fri.

Hvis vi har smitsomme sygdomme i huset, så orienterer vi via opslagstavlerne og AULA.
Vi giver som hovedregel ikke medicin her i huset, men der er selvfølgelig undtagelser, som f.eks. kroniske sygdomme. 

Som forældre har I helt sikkert nogle krav og forventninger til os, som vi vil gøre vores bedste for at imødekomme, under hensyntagen til de rammer og ressourcer, som politikerne har stillet til rådighed for Børnehuset Mariendal. Hvis der opstår noget, som I bliver utilfredse med eller utrygge ved, så vil vi meget gerne have, at I giver os besked, så vi kan tage en snak. Vi kan ikke handle på noget, som vi ikke ved!!

Som personale så har vi også nogle krav og forventninger til jer som forældre.
Vi forventer, at I er interesseret i jeres barns udvikling og trivsel, og vi ønsker, at vi kan indgå i et tæt samarbejde med jer forældre.
Vi forventer, at I følger med i, hvad der sker i dagligdagen i Mariendal ved, at I orienterer jer via opslag/orienteringer på tavlerne i huset, på AULA og sedler og at I husker at give personalet respons og tilbagemeldinger, når de beder om det. 

Børnehusets bestyrelse består af:
5 forældrevalgte
2 personalerepræsentanter
Ledelsen af børnehuset
Derudover har vi et antal suppleanter, som deltager i møderne, men ikke har stemmeret.
Der er valg til bestyrelsen på det årlige forældremøde.


Hvis I vil vide mere om, hvad det vil sige at sidde i en forældrebestyrelse i en selvejende institution, så henvend jer til ledelsen.

Vi holder et årligt forældremøde, hvor der bl.a. er valg til bestyrelsen. Det vil være forskelligt, hvad indholdet på møderne vil blive.
I vil blive tilbudt en årlig forældresamtale, som vi håber, I vil tage imod. Samtalens indhold vil være jeres barns trivsel og udvikling. Hvis I har noget, I gerne vil snakke om, så vil vi meget gerne høre om det. Der udleveres en dagsorden til jer forældre forud for mødet. 
Derudover er det altid muligt at indkalde til forældresamtale, hvis I eller vi vurderer, at det er nødvendigt. 

Vi holder et årligt forældremøde, hvor der bl.a. er valg til bestyrelsen. Det vil være forskelligt, hvad indholdet på møderne vil blive.

I vil i løbet af børnehavetiden blive tilbudt forældresamtaler, som vi håber, I vil tage imod. Samtalernes indhold vil være jeres barns trivsel og udvikling. Hvis I har noget, I gerne vil snakke om, vil vi meget gerne i dialog med jer. Der udleveres en dagsorden til jer forud for mødet.

Derudover er det altid muligt at indkalde til en forældresamtale, hvis I eller vi vurderer, at det er nødvendigt.

Vi sprogvurderer alle børn løbende. Der skal gives tilladelse via AULA.

I børnehuset arbejder vi tæt sammen med vores tværfaglige samarbejdspartnere, som er psykolog, talepædagog, sundhedsplejerske, socialrådgiver og fysioterapeut.


En gang om måneden holder vi tværfaglige møder, hvor vi som personale har mulighed for at få sparring ift. bestemte børn eller generelle pædagogiske arbejdsområder. Hvis vi skal drøfte et bestemt barn, så sker det aldrig uden tilladelse fra jer. I som forældre har også mulighed for at deltage i møderne eller få anonyme samtaler med vores socialrådgiver.