Samarbejde

Samarbejde i børnehuset

I Børnehuset Mariendal har vi mange forskellige samarbejdspartnere, hvoraf de vigtigste altid vil være forældrene.

Personalesamarbejde

I samarbejdet personalet imellem lægges der vægt på gensidig tillid, tryghed, åbenhed og ærlighed.

Studerende

I Børnehuset Mariendal har vi jævnligt studerende fra pædagoguddannelsen i praktik.

Forældresamarbejde

Personalet vægter forældresamarbejdet og den personlige kontakt med jer forældre meget højt.

Forældrebestyrelsen

Her kan du se, hvem der sidder i Børnehuset Mariendals bestyrelse, og hvordan den adskiller sig fra bestyrelserne i kommunale institutioner.

Tværfagligt samarbejde

Vi har flere forskellige tværfaglige samarbejdspartnere, bl.a. psykolog, talepædagog, fysioterapeut, sagsbehandler og sundhedsplejerske.