Fri for mobberi

Fri for mobberi i Børnehuset Mariendal.

I børnehuset Mariendal er det vores mål, at ALLE børn indgår i et forpligtende fællesskab, hvor værdier som TOLERANCE, RESPEKT, OMSORG OG MOD implementeres i børnenes børneliv.   

TOLERANCE er tålmodighed, accept og respekt af forskellighed. Vi er ligeværdige!

RESPEKT er anerkendelse af den enkelte og lige ret til at være i fællesskabet. At vise hensyn og forståelse for hinanden.  

OMSORG er indlevelse og medfølelse. At tage sig af andre/hinanden, at udvise interesse, bekymring og hjælpsomhed for hinanden. At vise trøst og passe på hinanden.

MOD er at sætte grænser for sig selv og sige til og fra i forhold til andre. At turde prøve noget nyt og reagere på noget, der ikke er ok !    

Hvordan arbejder vi med værdierne i praksis?

Vi vil i vores pædagogiske aktiviteter udarbejde målsætninger, der skal bidrage til at styrke fri for mobberi værdierne.  

Aktivitet for at arbejde med værdierne på børnenes niveau

Vi oversætter værdierne til : hjælpe, forstå, sød og modig og laver i samarbejde med børnene en værdiplanche, hvor vi har en fælles drøftelse om, hvad ordene betyder for børnene på de enkelte stuer. Herefter hænges plancherne op. Alle skal være med til at præge plancherne.

Aktivitet for at styrke fællesskabet

Alle børn skal tegne eller male deres historie og oplevelse af venskab. Det kan gøres på små ark, hvor alle børnenes bidrag samles til et stort eller der kan laves et stort fælles maleri/tegning.

Aktivitet for at styrke omsorgen imellem børnene

Mentor ordning på hver enkelt stue. Det kan være de ældre børn, der skal hjælpe de mindre eller jævnaldrende, der har brug for hinandens kompetencer. Herudover inddrag børnene ved at have en dialog om, hvordan man kan hjælpe hinanden og hvad man kan gøre sammen.

Aktivitet for at styrke respekten

Hvert barn tager en ting med hjemmefra, som symboliserer noget barnet kan li. Børnene skal herefter fortælle om den ting og vise den til de andre børn.

Aktivitet for at styrke ejerskabet for trivslen på stuen

Der udarbejdes en trivselspolitik på hver stue, hvor børnene giver deres bidrag til hvilke regler, der skal gælde. Hæng reglerne op, så de er synlige for børnene. Herefter tages reglerne op til samlinger, hvor der tales om, hvordan det går med at overholde reglerne.