Menneskesyn/børnesyn

Her kan du læse om Børnehuset Mariendals menneskesyn/børnesyn.

Vi tror på, at et barn fødes som et socialt individ med evner og kompetencer, der skal have mulighed for at udvikles og udfoldes i et forpligtende fællesskab.

Alle børn er født til at indgå i et samspil og i relation med andre mennesker. Vi tror på, at for at opnå et optimal udviklingsmiljø, så skal alle børn indgå i tætte og trygge relationer.

Vi mener, at hvert barn er unikt, og skal behandles individuelt i et forpligtende fællesskab med de øvrige børn. Vi tager hensyn til det enkelte barns personlighed og ressourcer, men samtidig skal barnet lære at indgå i en gruppe og lære de sociale regler og normer.

Det er nødvendigt, at barnet finder balancen mellem på den ene side at få opfyldt egne behov og på den anden side at kunne sætte sig ind i andres situation.