Forældresamarbejde

Personalet vægter forældresamarbejdet og den personlige kontakt med jer forældre meget højt.

I skal som forældre og børn føle jer velkomne her i institutionen.

For at børn og forældre kan føle den nødvendige sammenhæng mellem institution og hjemmet, er det vigtigt, at de to verdener tilsammen danner en helhed. Den bedste måde at opnå en helhed på er gennem et godt ligeværdigt samarbejde og en åben dialog mellem forældre og personale.

Det er en betingelse for et godt samarbejde, at der er vilje fra alle parter til at løse eventuelle problemer/konflikter.

Personalet stræber efter et højt informationsniveau, både mundtligt og skriftligt.

Vi forventer, at I som forældre kontakter os, hvis I har ris/ros til det, vi gør i dagligdagen, eller hvis I i øvrigt er utilfredse med noget i institutionen. Vi har ikke mulighed for at forklare eller løse noget, hvis vi ikke får det at vide.

Møder og samtaler

Vi afholder et årligt forældremøde her i institutionen. På dette forældremøde vil der være valg til bestyrelsen. Nogle gange har vi en foredragsholder ude, og andre gange informerer vi om, hvad der rører sig i institutionen.

Vi tilbyder løbende forældresamtaler.

I vil blive tilbudt en opstartssnak, hvor vi vil fortælle jer om institutionen og give jer vigtig information. Vi vil rigtig gerne høre om jeres barn, og I kan få svar på alle jeres spørgsmål. Vi vil ligeledes aftale, hvordan barnets start skal forløbe.

I vuggestuen bliver I tilbudt en udviklingssamtale, når jeres barn er omkring 2 år. I børnehaven bliver I tilbudt en udviklingssamtale, når jeres barn er omkring 4 år. Vi vil snakke om jeres barns udvikling og trivsel, og hvad I forældre ellers har behov for at tale om.

Vi tilbyder en overleveringssamtale mellem vuggestuen og børnehaven, hvor vi vil tale om, hvad der forventes, når man skal i børnehave, og hvordan vi bedst støtter jeres barn.

Derudover vil I blive tilbudt en skolesamtale.

Vi vil selvfølgelig kontakte jer, hvis vi vurderer, at der er noget, som ikke kan vente til den kommende samtale. Omvendt vil vi også forvente, at I forældre kontakter personalet i institutionen, hvis der er noget, der skal tales igennem.