Forældresamarbejde

Personalet vægter forældresamarbejdet og den personlige kontakt med jer forældre meget højt. For at børn og forældre kan føle den nødvendige sammenhæng mellem institution og hjemmet, er det vigtigt at de to verdener tilsammen danner en helhed.

I skal som forældre og barn føle jer velkomne her i institutionen.

Personalet vægter forældresamarbejdet og den personlige kontakt med jer forældre meget højt. For at børn og forældre kan føle den nødvendige sammenhæng mellem institution og hjemmet, er det vigtigt at de to verdner tilsammen danner en helhed. Den bedste måde at opnå en helhed på er gennem et godt ligeværdigt samarbejde og en åben dialog mellem forældre og personale.

Det er en betingelse for et godt samarbejde, at der er vilje fra alle parter til at løse evt. problemer/konflikter.

Personalet stræber efter et højt informationsniveau, både mundtligt og skriftligt.

Vi forventer, at I som forældre kommer og kontakter os, hvis I har ris/ros vedrørende, det vi gør i dagligdagen, eller hvis I i øvrigt er utilfredse med noget i institutionen. Vi har ikke mulighed for at forklare eller løse noget, hvis vi ikke får det af vide.

Vi afholder et årligt forældremøde her i institutionen. På dette forældremøde vil der være valg til bestyrelsen.

Vi har nogen gange haft en foredragsholder ude eller også informerer vi om, hvad der rør sig i institutionen.

Vi tilbyder løbende forældresamtaler.

I vil blive tilbudt en opstartssnak, hvor vi vil fortælle jer om institutionen og vigtig information. Vi vil rigtig gerne høre om jeres barn og I kan få svar på alle jeres spørgsmål. Vi vil ligeledes aftale, hvordan barnets start skal forløbe.

Vi tilbyder jer en 3 månedssnak, hvor vi vil snakke om hvordan starten er gået og om hvordan jeres barn trives.

I vuggestuen bliver I tilbudt en udviklingssamtale, når jeres barn er omkring 2 år. Og i børnehaven bliver I tilbudt en udviklingssamtale, når jeres barn er omkring 4 år. Vi vil snakke om jeres barns udvikling og trivsel, og hvad I forældre ellers har behov for at tale om.

Vi tilbyder en overleveringssamtale mellem vuggestuen og børnehaven, hvor vi vil tale om, hvad der forventes når man skal i børnehave og hvordan vi bedst støtter jeres barn.

Derudover vil I blive tilbudt en skolesamtale.

Vi vil selvfølgelig kontakte jer, hvis vi vurderer, at der er noget som ikke kan vente til den kommende samtale. Omvendt vil vi også forvente, at I forældre kommer og kontakter personalet i institutionen, hvis der er noget, der skal tales igennem.