Forældrebestyrelsen

Her kan du finde information om forældrebestyrelsen og dem, der sidder i den.

Bestyrelsen pr. 1. januar 2017

Marianne Heilskov-Rousing formand.

Carsten Kristensen Brandborg, næstformand.

Anne Brandborg, forældrevalgt.

Jens Mathisen, forældrevalgt.

Gry Brun Jensen, forældrevalgt

Christian Wissing Brøndum, leder Vorup Børne- og Ungdomshus (VBU), foreningsudpeget.

Suppleanter

Bo Bjerregaard

Louise Nielsen

Personalerepræsentanter

Ulla Fur Bay, Pædagogmedhjælper                                                                                            

Natasja Rasmussen, pædagog

Ledelsen

Karin Kjær, leder

Lisette Loch Frederiksen, souschef

Forskellene på selvejende og kommunale daginstitutioner

Der er en del forskellige ift. at side i en forældrebestyrelsen i en kommunal institution og i en selvejende. Herunder er der listet forskellene op.

Selvejende daginstitution

Kommunal daginstitution

Selvejende daginstitutioner drives og reguleres af en aftale/overenskomst mellem bestyrelsen og kommunalbestyrelsen.

Kommunale daginstitutioner drives og reguleres af kommunen som er arbejdsgiver og ejer af institutionen.

Selvejende daginstitutioner er selvstændige juridiske enheder, der også kan eje egne bygninger.

Kommunale daginstitutioner er en del af kommune og kan ikke eje egne bygninger.

Selvejende daginstitutioner kan modtage gaver/arv m.v.

Kommunale daginstitutioner er en del af kommunen og kan ikke selvstændigt modtage gaver/arv m.v.

Hos selvejende daginstitutioner ligger arbejdsgiverbeføjelsen hos bestyrelsen.

I kommunale daginstitutioner ligger arbejdsgiverbeføjelsen i kommunalbestyrelsen.

De selvejende bestyrelser bestemmer således om en medarbejder skal afskediges eller ej.

Kommunen afgør om en medarbejder skal afskediges eller ej.

Selvejende daginstitutioner kan overlade arbejdsgiverproblematikkerne til deres organisation som f.eks. Frie Børnehaver og Fritidshjem.

Kommunale daginstitutioner har slet ikke arbejdsgiverbeføjelser. Den kommunale forvaltning varetages på rådhuset.

Bestyrelsen ansætter lederen og kommunen godkender lederansættelsen.

Kommunen ansætter lederen; forældrebestyrelsen har udtaleret.

Bestyrelsen kan afskedige lederen. Kommunen godkender afskedigelsen.

Kommune afgør, om lederen skal afskediges. Forældrebestyrelsen har udtaleret.

Selvejende daginstitutioner har et særligt formål og kan have egen personalepolitik.

Kommunale daginstitutioner drives af kommunen og i forhold til dennes personale- og uddannelsespolitik.

Kommunen har ikke instruktionsret overfor selvejende institutioner og disses ledere.

Kommunalbestyrelsen har instruktionsret overfor kommunale daginstitutioner og disses ledere.

Ledere og personale er ansat i institutionen og kan ikke overflyttes til andre institutioner.

Ledere og personale kan forflyttes til andre kommunale institutioner.

Selvejende daginstitutioner er forpligtet til at anvende de kommunale overenskomster, men ikke på de kommunale forhåndsaftaler (f.eks. løn, indkøb).

Kommunale daginstitutioner er forpligtet til at anvende både de kommunale overenskomster og de kommunale forhåndsaftaler (f. eks. løn, indkøb).

Ledere i selvejende daginstitutioner kan udtale sig offentligt under ansvar overfor bestyrelsen, driftsoverenskomsten og lovgivningen (f.eks. om kommunale politikker, o. lign.).

Kommunale ledere har en loyalitetsforpligtelse over kommunen og kan som institutionsledere ikke udtale sig frit offentligt i forhold til deres arbejdsgiver, kommunen.

Selvejende bestyrelser kan give deres mening til kende som brugere. leverandører og evt. som bygningsejere.

Forældrebestyrelsen i en kommunal daginstitution kan udtale sig som brugere.

Selvejende daginstitutioner har tradition for stor forældreindflydelse og brugerinddragelse. Selvejende institutioner er ofte med i en forening, der arbejder for forbedringer af landets børne- og ungdomspolitik. Herudover kan medlemskaber af lokale foreninger og netværker være en mulighed. Kommunale daginstitutioner drives og reguleres af kommunen som er arbejdsgiver og ejer af institutionen.

Kommunale daginstitutioner har de senere år fået opbygget gode traditioner for forældreindflydelse. Kommunale daginstitutioner kan være medlem af lokale foreninger og netværk.