Forældrebestyrelsen

Her kan du se, hvem der sidder i Børnehuset Mariendals bestyrelse, og hvordan den adskiller sig fra bestyrelserne i kommunale institutioner.

Der er en del forskelle på at sidde i en forældrebestyrelse i en kommunal institution og i en selvejende.

Selvejende daginstitution Kommunal daginstitution
Selvejende daginstitutioner drives og reguleres af en aftale/overenskomst mellem bestyrelsen og kommunen. Kommunale daginstitutioner drives og reguleres af kommunen, som er arbejdsgiver og ejer af institutionen.
Selvejende daginstitutioner er selvstændige juridiske enheder, der også kan eje egne bygninger. Kommunale daginstitutioner er en del af kommune og kan ikke eje egne bygninger.
Selvejende daginstitutioner kan modtage gaver/arv mv. Kommunale daginstitutioner er en del af kommunen og kan ikke selvstændigt modtage gaver/arv mv.
Hos selvejende daginstitutioner ligger arbejdsgiverbeføjelsen hos bestyrelsen. I kommunale daginstitutioner ligger arbejdsgiverbeføjelsen i kommunen.
De selvejende bestyrelser bestemmer, om en medarbejder skal afskediges eller ej. Kommunen afgør, om en medarbejder skal afskediges eller ej.
Selvejende daginstitutioner kan overlade arbejdsgiverproblematikkerne til deres organisation. Kommunale daginstitutioner har slet ikke arbejdsgiverbeføjelser. Den kommunale forvaltning varetages på rådhuset.
Bestyrelsen ansætter lederen, og kommunen godkender lederansættelsen. Kommunen ansætter lederen. Forældrebestyrelsen har udtaleret.
Bestyrelsen kan afskedige lederen. Kommunen godkender afskedigelsen. Kommunen afgør, om lederen skal afskediges. Forældrebestyrelsen har udtaleret.
Selvejende daginstitutioner har et særligt formål og kan have egen personalepolitik. Kommunale daginstitutioner drives af kommunen og i forhold til dennes personale- og uddannelsespolitik.
Kommunen har ikke instruktionsret over for selvejende institutioner og disses ledere. Kommunalbestyrelsen har instruktionsret over for kommunale daginstitutioner og disses ledere.
Ledere og personale er ansat i institutionen og kan ikke overflyttes til andre institutioner. Ledere og personale kan forflyttes til andre kommunale institutioner.
Selvejende daginstitutioner er forpligtet til at anvende de kommunale overenskomster, men ikke de kommunale forhåndsaftaler (f.eks. løn, indkøb). Kommunale daginstitutioner er forpligtet til at anvende både de kommunale overenskomster og de kommunale forhåndsaftaler (f.eks. løn, indkøb).
Ledere i selvejende daginstitutioner kan udtale sig offentligt under ansvar over for bestyrelsen, driftsoverenskomsten og
lovgivningen (f.eks. om kommunale politikker og lignende).
Kommunale ledere har en loyalitetsforpligtelse over for kommunen og kan som institutionsledere ikke udtale sig frit
offentligt i forhold til deres arbejdsgiver.
Selvejende bestyrelser kan give deres mening til kende som brugere, leverandører og evt. bygningsejere. Forældrebestyrelsen i en kommunal daginstitution kan udtale sig som brugere.
Selvejende daginstitutioner har tradition for stor forældreindflydelse og brugerinddragelse. Selvejende institutioner er ofte med i en forening, der arbejder for forbedringer af landets børne- og ungdomspolitik. Herudover kan medlemskaber af lokale foreninger og netværk være en mulighed. Kommunale daginstitutioner har de senere år fået opbygget gode traditioner for forældreindflydelse. Kommunale
daginstitutioner kan være medlem af lokale foreninger og netværk.