Forældrebestyrelsen

Her kan du se, hvem der sidder i Børnehuset Mariendals bestyrelse, og hvordan den adskiller sig fra bestyrelserne i kommunale institutioner.

Der er en del forskelle på at sidde i en forældrebestyrelse i en kommunal institution og i en selvejende.

 Selvejende daginstitution

 Kommunal daginstitution

 Selvejende daginstitutioner drives og
 reguleres af en aftale/overenskomst
 mellem bestyrelsen og kommunen.

 Kommunale daginstitutioner drives og
 reguleres af kommunen, som er
 arbejdsgiver og ejer af institutionen.

 Selvejende daginstitutioner er
 selvstændige juridiske enheder, der
 også kan eje egne bygninger.

 Kommunale daginstitutioner er en del
 af kommune og kan ikke eje egne
 bygninger.

 Selvejende daginstitutioner kan modtage
 gaver/arv mv.
 

 Kommunale daginstitutioner er en del
 af kommunen og kan ikke
 selvstændigt modtage gaver/arv mv.

 Hos selvejende daginstitutioner ligger
 arbejdsgiverbeføjelsen hos bestyrelsen.

 I kommunale daginstitutioner ligger
 arbejdsgiverbeføjelsen i kommunen.

 De selvejende bestyrelser bestemmer,
 om en medarbejder skal afskediges
 eller ej.

 Kommunen afgør, om en medarbejder
 skal afskediges eller ej.
 

 Selvejende daginstitutioner kan overlade
 arbejdsgiverproblematikkerne til deres
 organisation.
 

 Kommunale daginstitutioner har slet
 ikke
 arbejdsgiverbeføjelser. Den
 kommunale forvaltning varetages på
 rådhuset.

 Bestyrelsen ansætter lederen, og
 kommunen godkender lederansættelsen.

 Kommunen ansætter lederen.
 Forældrebestyrelsen har udtaleret.

 Bestyrelsen kan afskedige lederen.
 Kommunen godkender afskedigelsen.
 

 Kommunen afgør, om lederen skal
 afskediges. Forældrebestyrelsen har
 udtaleret.

 Selvejende daginstitutioner har et særligt 
 formål og kan have egen
 personalepolitik.

 Kommunale daginstitutioner drives af
 kommunen og i forhold til dennes
 personale- og uddannelsespolitik.

 Kommunen har ikke instruktionsret over
 for selvejende institutioner og disses
 ledere.

 Kommunalbestyrelsen har
 instruktionsret
 over for kommunale
 daginstitutioner og disses ledere.

 Ledere og personale er ansat i
 institutionen og kan ikke overflyttes
 til andre institutioner.

 Ledere og personale kan forflyttes til
 andre kommunale institutioner.
 

 Selvejende daginstitutioner er forpligtet
 til at anvende de kommunale
 overenskomster, men ikke de
 kommunale forhåndsaftaler (f.eks. løn,
 indkøb).

 Kommunale daginstitutioner er
 forpligtet til at anvende både de
 kommunale overenskomster og de
 kommunale forhåndsaftaler (f.eks. løn,
 indkøb).

 Ledere i selvejende daginstitutioner kan
 udtale sig offentligt under ansvar over for
 bestyrelsen, driftsoverenskomsten og
 lovgivningen (f.eks. om kommunale
 politikker og lignende).
 

 Kommunale ledere har en
 loyalitetsforpligtelse over for
 kommunen og kan som
 institutionsledere ikke udtale sig frit
 offentligt i forhold til deres arbejdsgiver.
 

 Selvejende bestyrelser kan give deres
 mening til kende som brugere,
 leverandører og evt. bygningsejere.

 Forældrebestyrelsen i en kommunal
 daginstitution kan udtale sig som
 brugere.

 Selvejende daginstitutioner har tradition
 for stor forældreindflydelse og
 brugerinddragelse. Selvejende
 institutioner er ofte med i en forening,
 der arbejder for forbedringer af
 landets børne- og ungdomspolitik.
 Herudover kan medlemskaber af lokale
 foreninger og netværk være en
 mulighed.

 Kommunale daginstitutioner har de
 senere år fået opbygget gode traditioner
 for forældreindflydelse. Kommunale
 daginstitutioner kan være medlem
 af lokale foreninger og netværk.