Samarbejde i børnehuset

I Børnehuset Mariendal har vi mange forskellige samarbejdspartnere, hvoraf de vigtigste altid vil være forældrene.

Vi opbygger et godt samarbejde ved på en ligeværdig måde at gå i dialog og skabe den tillid og respekt for hinandens meninger og holdninger, som et samarbejde kræver, så vi sammen kan forfølge de mål, vi har sat os i forhold til vores børn.

En meget vigtig samarbejdspartner for os er forældrebestyrelsen.

Herudover har vi mange eksterne samarbejdspartnere, f.eks. psykologer, sagsbehandlere, socialrådgivere, sundhedsplejersker, skoler og andre daginstitutioner. Sammen skulle det hele gerne gå op i en højere enhed for at give jeres børn den bedst mulige start på livet.