Personalesamarbejde

I samarbejdet personalet imellem lægges der vægt på gensidig tillid, tryghed, åbenhed og ærlighed.

Det er vigtigt at skabe et rum, hvor alle har mulighed for at sige sin mening og give udtryk for sine holdninger med respekt for hinandens ressourcer, erfaringer og færdigheder. Det er vigtigt, at personalet støtter hinanden.

Alle ansatte har et medansvar for, at det fysiske og psykiske arbejdsmiljø fungerer godt.

Personalet skal være engageret i sit arbejde og være loyale og fleksible.

Personalet skal arbejde på en sådan måde, at institutionen fremstår som en pædagogisk helhed, hvor alle arbejder efter institutionens målsætning og værdier.

Personalet forventes at følge med i relevante nye teorier inden for deres fag. De skal holde sig ajour på det pædagogiske og psykologiske fagområde, så der sker en udvikling med den enkelte medarbejder.

Personalet skal hele tiden reflektere over og dokumentere den pædagogiske praksis.