Tværfagligt samarbejde

Vi har flere forskellige tværfaglige samarbejdspartnere, bl.a. psykolog, talepædagog, fysioterapeut, sagsbehandler og sundhedsplejerske.

Som hovedregel har vi tværfagligt møde den første mandag i hver måned, hvor vi har mulighed for at drøfte udfordringer med andre faggrupper. Vi har også på disse møder mulighed for at drøfte børn, både anonymt og ikke anonymt, hvis der er børn, vi er bekymrede for eller, som vi har brug for vejledning i forhold til. Forældre har altid mulighed for at deltage i de tværfaglige gruppemøder.