Tværfagligt samarbejde

I børnehuset Mariendal har vi flere forskellige tværfaglige samarbejdspartnere.

Vi samarbejder bl.a.  med psykolog, talepædagog, fysioterapeut, sagsbehandler og sundhedsplejerske.

Som hovedregel har vi tværfagligt møde den første mandag i hver måned, hvor vi har mulighed for at drøfte udfordringer med andre faggrupper. Vi har også på disse møder mulighed for at drøfte børn, både anonymt og ikke anonymt, hvis der er et barn vi er bekymrede for eller som vi har brug for vejledning ift. I forældre har altid mulighed for at deltage i de tværfaglige gruppemøder.