IPad politik

Her kan du finde Børnehuset Mariendals politik for Ipad.

Samfundsmæssigt ser vi en rivende udvikling omkring brugen af teknologi, og det vil nok ikke blive mindre i årene fremover.

Derfor mener vi, det er vigtigt at vi i børnehuset giver børnene mulighed for at øge deres kendskab til de muligheder, teknologien giver.

Vi har iPads både i vuggestuen og børnehaven, som kan anvendes i hverdagen. De børn, der ønsker det, vil få tildelt spilletid. Det er stort set alle – små som store, drenge som piger – der ønsker at komme til at spille. Dog er det ikke sådan, at børnene skal bruge uforholdsmæssig megen tid foran iPads, så derfor bliver spilletiden tidsstyret af de voksne, så det enkelte barn får rig lejlighed til andre aktiviteter.

Målet med at anvende teknologi i børnehuset er, at give børnene kendskab til de muligheder, denne nye teknologi giver. Ligeledes kan vi se, at anvendelse af iPad rent faktisk skaber en social aktivitet, trods mange påstande om det modsatte. Flere børn samles om iPaden når der spilles, og der udveksles viden, ideer og løsninger, og iPaden indgår i børnenes sociale samvær på lige fod med andet legetøj. Der er meget social læring, når man samles om iPad, f.eks. vente på tur, deles og hjælpe hinanden.

Desuden kan iPad’en anvendes som pædagogisk redskab i sproggrupper og som fælles tredje, når vi arbejder med relationer. Vi bruger ipad, når vi er på tur til at tage billeder, gå på nettet og søge forskellige svar som børn og personale kan være nysgerrig på.

iPad’en kan også tages frem hvis et barn har brug for en pause.

Brugen af iPads kan også ses som en god træning i at tilegne sig nye færdigheder; at sætte sig ind i nye og nogen gange uoverskuelige sammenhænge – færdigheder, der bliver mere og mere nødvendige i den verden, vi lever i.

Det er vigtigt, at personalet sørger for at der er en god kvalitet i de spil og aktiviteter, børnene har til rådighed. Ligeledes er det vigtigt at personalet er nærværende i forhold til, hvad der sker på skærmen, så de kan hjælpe og støtte børnene i deres valg af spil.

De spil der ligger på iPad'en har alle læring som fokus og er naturligvis tilpasset aldersgruppen.