Mobbepolitik

I foråret 2001 blev lov om undervisningsmiljø vedtaget. Loven slår fast, at mobning ikke er tilladt i skolen. Vi i Børnehuset Mariendal støtter og følger loven.

Definition på mobning

En person bliver mobbet, når han eller hun gentagne gange over en vis tidsperiode bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere personer.

Det kan være:

  • aggressiv adfærd som fysisk vold og trusler.
  • gentagende drillerier, der kan irritere eller såre.
  • ondskabsfulde øgenavne.
  • udelukkelse fra fællesskabet.

Børnehuset Mariendals målsætning

De personlige og sociale kompetencer får større og større betydning for barnets selvværd og oplevelse af succes i både skole- og fritidsliv.

I Børnehuset Mariendal vil vi give det enkelte barn mulighed for et betydningsfuldt, refleksivt og normdannende fællesskab, hvori de personlige og sociale kompetencer udfordres og udvikles. Sammen med forældrene er vi derfor vigtige rollemodeller for børnene i deres socialisering. Personalet vil øjeblikkeligt sætte ind i tilfælde af mobning med handlinger, som er synlige for de implicerede børn.

Børnehuset Mariendal sætter fokus på:

  • trivsel og mobning.
  • at personalet har fælles holdning, adfærd og rutine i forhold til bekæmpelse af mobning.
  • at børnehuset og børnenes hjem har forpligtelse til aktivt at samarbejde om indsatsen mod mobning og for god trivsel.

Handleplan mod mobning

Et bevidst og målrettet arbejde, der fremmer tolerance, empati, trivsel og medansvarlighed, er det bedste våben mod mobning.

Hverken personale eller børn må være tvivl om, at mobning er forbudt i Børnehuset Mariendal.

Det er de voksnes ansvar at forhindre mobning.

Trivsel er et fast punkt til forældresamtaler.

Personalet skal hjælpe barnet til at blive en del af fællesskabet.

Personalet skal vise barnet sociale handlemuligheder i forhold til andre børn.

Personalet skal give barnet en oplevelse af, at det er godt at være flere sammen.

Personalet skal vise barnet, at man kan tænke forskelligt og være forskellige og alligevel være lige gode.

Personalet har tydelige holdninger og ligeværdighed.

Personalet skal lære børnene respekt og ansvarlighed over for hinanden.

Forældrene til både mobber og den mobbede inddrages/orienteres, hvis mobning finder sted.