Personale

Personalegruppen i Børnehuset Mariendal tæller 14 ansatte. Vi tilstræber at have ansatte af begge køn og med forskellig alder.

At have ansatte af begge køn og med forskellig alder, ser vi som en gevinst i forhold til den pædagogiske indsats i arbejdet med børnene, da alle på den måde har forskelligt at byde på. Indimellem kan der være ekstraordinært ansatte, såsom fleksjobbere, medarbejdere i arbejdsprøvning eller lignende.

Vi prioriterer at være uddannelsesinstitution, og har derfor studerende fra pædagoguddannelsen og elever fra den pædagogiske assistent uddannelse.

Børnehusets leder er ansvarlig for den pædagogiske og administrative ledelse.

I tilfælde af sygdom og andet fravær blandt personalet anvender vi vikarer, som kommer i det omfang, vi skønner, det er nødvendigt. Vi giver besked til forældrene, hvis vi har vikarer.

Der vil også fra tid til anden være skolepraktikanter og andre unge, som under deres uddannelse har gavn af at kende til arbejdet i en daginstitution. Det vil altid være et skøn, om vi har ressourcer til at modtage disse praktikanter.