Samarbejde i Børnehuset Mariendal

I børnehuset Mariendal har vi mange forskellige samarbejdspartnere, hvor de vigtigste altid vil være forældrene.

Vi opbygger et godt samarbejde ved på en ligeværdig måde at gå i dialog, og at skabe den tillid og respekt for hinandens meninger og holdninger som et samarbejde kræver med det mål at vi sammen forfølger de mål, vi har sat os i forhold til vores børn.

En meget vigtig samarbejdspartner for os er forældrebestyrelsen.

Herudover har vi mange eksterne samarbejdspartnere, f.eks. psykologer, sagsbehandlere, socialrådgivere, sundhedsplejersker, skoler og andre daginstitutioner og sammen skulle det hele gerne gå op i en højere enhed for at give jeres børn den bedst mulige start på livet.