Velkommen til børnehaven

Beskrivelse af børnehaven i Børnehuset Mariendal

Vi har lavet denne velkomstfolder til jer, som er nye her i vores hus. Her vil I finde forskellige praktiske oplysninger. Hvis der er noget I synes, I mangler svar på, så er I altid velkomne til at henvende jer til personalet.

Børnehuset er inddelt i 4 grupper. En vuggestuegruppe der hedder Krabberne, og så tre børnehavegrupper der hedder Søstjernerne, Muslingerne og Blæksprutterne. 
Alle børn hører til en stue, men da vi lægger vægt på at have ”åbne døre”, går børnene ofte på besøg hos hinanden.

I Børnehuset arbejder vi ud fra en anerkendende pædagogik, hvilket betyder, at vi vægter at møde barnet der hvor det er, at vi ser, hører og forstår barnet og at vi har en ressourceorienteret tilgang, hvor vi tror på, at barnet altid gør det bedste det kan. Vi vægter, at børnene har medbestemmelse og medindflydelse og så vægter vi værdierne respekt, glæde og fællesskab. Vi arbejder ud fra de pædagogiske læreplaner og så har vi aftalemål med Randers kommune. 

Ny i Børnehuset

Vi lægger stor vægt på, at I og jeres børn får en god oplevelse som nye her i vores hus. Så derfor er det vigtigt, at I sætter tid af til at starte i huset. Vi vil rigtig gerne have besøg af jer og jeres barn, inden I skal starte, så vi kan hilse på hinanden og så vi sammen kan lægge en plan for, hvordan vi bedst muligt tager imod jeres barn.

Det er vigtigt, at de voksne på jeres barns stue ved så meget som muligt om jeres barn ved starten i Børnehuset. Alt hvad i synes, vi skal vide om jeres barn er vigtigt, så barnet og jer får så god en oplevelse som muligt. Det er vigtigt for barnets trivsel, men også for at I forældre trygt kan aflevere jeres barn til os.

Det kan være svært at sige farvel til mor og far, både som ny, men også i perioder sidenhen. Vi lægger stor vægt på, at alle børn får så god en start på dagen som muligt. Personalet hjælper gerne jeres barn med at blive trøstet og vinke farvel. Har I haft en træls morgen, så er I meget velkomne til at ringe og høre, hvordan det går, så I kan få en god dag.

Åbningstider

Vores daglige åbningstid er mandag til torsdag 6.30 -16.45 og fredag 6.30 til 16.38.

Lukkedage

Da vi er en selvejende institution, er det vores bestyrelse, der bestemmer om der er lukkedage. Vores bestyrelse har besluttet, at Børnehuset Mariendal indtil videre, ikke har lukkedage. Juleaftensdag d. 24. december er der dog lukket og der tilbydes ikke pasning.

Hvem er hvem?

I Børnehusets vindfang kan I se billeder af det faste personale. Har vi ekstra personale, vil der blive lagt opslag på Tabulex.

Goddag og farvel

Når I kommer om morgenen og går om eftermiddagen, så skal I altid sige goddag eller farvel til en af de faste voksne, så vi ved, at I er kommet eller at I har hentet jeres barn. Det er meget vigtigt at huske, så personalet ved, hvornår de har ansvaret for jeres barn. Husk også at indmelde og udmelde jeres barn på Tabulex.

Hvis jeres barn skal hentes af en anden end jer selv, så skal der altid give besked til personalet. Hvis I har glemt at give besked om morgenen, så ring til os i løbet af dagen, eller skriv det på Tabulex.. Vi må ikke udlevere jeres barn til andre end jer, hvis vi ikke har fået besked.

Gensidige krav og forventninger

Som forældre har I helt sikkert nogle krav og forventninger til os, som vi vil gøre vores bedste for at imødekomme, under hensyntagen til de rammer og ressourcer, som politikkerne har stillet til rådighed for Børnehuset Mariendal. Hvis der opstår noget, som I bliver utilfredse med eller utrygge ved, så vil vi meget gerne have, at I giver os besked, så vi kan tage en snak. Vi kan ikke handle på noget, som vi ikke ved!!

Som personale så har vi også nogle krav og forventninger til jer som forældre.

Vi forventer, at I er interesseret i jeres barns udvikling og trivsel, og vi ønsker, at vi kan indgå i et tæt samarbejde med jer forældre.

Vi forventer, at I følger med i, hvad der sker i dagligdagen i Mariendal ved, at I orienterer jer via opslag/orienteringer på tavlerne i huset, månedsplaner og sedler og at I husker at give personalet respons og tilbagemeldinger, når de beder om det.

En typisk dag i børnehaven

Der er ikke to dage, der er helt ens, så dette skal læses som en typisk dag kan se ud. Tidspunkterne er cirka tidspunkter.

Kl. 6.30: Vi åbner Børnehuset. Der serveres morgenmad i alrummet indtil kl. 7.30. Det er skiftevis to personaler, der åbner.

Kl. 7.30: Nu er der kommet personale på alle stuerne, og stuerne åbner.

Kl. 9.00: Vi spiser kl. 9 mad og holder samling, hvor børnene orienteres om hvad der skal ske i løbet af dagen. Efter samling, så går vi i gang med dagens aktiviteter. Hold jer orienteret via månedsplanerne på Tabulex., så I ved, om jeres barn skal være her på et bestemt tidspunkt.

Kl. 11.00: Vi holder samling og bagefter spiser vi frokost. Efter frokosten går vi på legepladsen. Hvis man har brug for en lur, er der mulighed for det.

Kl. 13.30: Vi spiser eftermiddagsmad.

Kl. 16:00. Vi samles hos Søstjernerne.

Kl. 16.45/16.38: Vi lukker Børnehuset.

Forældrebestyrelsen

Børnehusets bestyrelse består af:
5 forældrevalgte
2 personalerepræsentanter
Ledelsen af børnehuset

Derudover har vi et antal suppleanter, som deltager i møderne, men ikke har stemmeret.

Der er valg til bestyrelsen på det årlige forældremøde.

Hvis I vil vide mere om, hvad det vil sige at sidde i en forældrebestyrelse i en selvejende institution, så henvend jer til ledelsen eller gå ind på vores hjemmeside.

Forældreforeningen

Børnehuset har en forældreforening, som arrangerer forskellige aktiviteter og arrangementer i løbet af året, f.eks. juletræsfest og arbejdsdage på legepladsen. Det er en meget stor hjælp for personalet, som er taknemmelige for det arbejde som forældrene tilbyder. Foreningens overskud går til børnene til f.eks. nyt legetøj, ture m.m.

Det er muligt at melde sig til foreningen på det årlige forældremøde.

Forældremøder/samtaler

Vi holder et årligt forældremøde, hvor der bl.a. er valg til bestyrelsen. Det vil være forskelligt, hvad indholdet på møderne vil blive.

I vil i løbet af børnehavetiden blive tilbudt forældresamtaler, som vi håber, I vil tage imod. Samtalernes indhold vil være jeres barns trivsel og udvikling. Hvis I har noget, I gerne vil snakke om, så vil vi meget gerne høre om det. Der udleveres en dagsorden til jer forældre forud for mødet.

Derudover er det altid muligt at indkalde til forældresamtale, hvis I eller vi vurderer, at det er nødvendigt.

Pædagogisk/psykologisk rådgivning

I børnehuset arbejder vi tæt sammen med vores tværfaglige samarbejdspartnere, som er psykolog, talepædagog, sundhedsplejerske, socialrådgiver og fysioterapeut. 
En gang om måneden holder vi tværfaglige møder, hvor vi som personale har mulighed for at få sparring ift. bestemte børn eller generelle pædagogiske arbejdsområder. Hvis vi skal drøfte et bestemt barn, så sker det aldrig uden tilladelse fra jer. I som forældre har også mulighed for at deltage i møderne eller få anonyme samtaler med vores socialrådgiver.

Mad

I Børnehuset Mariendal får vi alle frokost som laves i eget køkken og af egen køkkendame. Betaling til frokost sker sammen med betaling for børnehavepladsen.

Derudover har vi en madordning, som alle børn er en del af. Ordningen indeholder morgenmad, økologisk mælk og eftermiddagsmad.
Madordningen koster 50 kr. pr. måned pr. barn.
Pengene skal indbetales til jeres barns stue i en kuvert med jeres barns navn på. I bestemmer selv om I vil betale måned for måned eller for flere måneder af gangen. I skal selv krydse jer af, når I har betalt, på en liste der hænger ved jeres barns stue.

De børn, der kommer mellem 6.30 og 7.30 kan spise morgenmad i Børnehuset. Vi serverer boller med smør eller ost eller pålæg, havregryn, cornflakes, frugt og økologisk mælk. Vi giver ikke sukker på morgenmaden, men bruger rosiner eller andet som sødemiddel.

Madplanen for frokost og eftermiddagsmad ligger på Tabulex.

Der bliver serveret økologisk mælk til morgenmad og frokost. Børnene skal selv medbringe en drikkedunk, som står på stuen. Drikkedunken skal I fylde med rent vand hver morgen. Børnene bruger deres drikkedunk til kl. 9 mad og eftermiddagsmad, og så har de altid mulighed for, i løbet af dagen, at tage noget at drikke.

Tøj i Børnehuset

Vi vil rigtig gerne have, at I skriver navn i jeres barns tøj, overtøj og fodtøj. Det er vigtigt, at børnene har tøj med, som passer til årstiden og hjemmesko er også en god ide.

Det er nødvendigt, at børnene har rigeligt skiftetøj med, så I skal jævnligt tjekke jeres barns kasse med skiftetøj.

Af sikkerhedsmæssige årsager må der ikke være snore i jakker, flyverdragter eller lign. og halstørklæder er heller ikke tilladte i børnehuset.

Vi vil gerne bede om, at I hjælper jeres barn med at rydde op på sit garderoberum, når I henter.

Legetøj

Jeres barn må gerne tage legetøj med hjemmefra, men personalet påtager sig ikke ansvaret for ødelagt eller bortkommet legetøj. Husk navn på legetøjet. I må ikke forvente at personaler kan holde styr på medbragt legetøj og der bruges ikke ressourcer på at lede efter legetøj.

Fødselsdage

Alle børn skal fejres, når de har fødselsdag. Fødselsdagen kan foregå her i huset eller hjemme hos jer, det aftaler I med jeres barns stue. Hvis fødselsdagen skal foregå her, har vi en regel om, at der kun må medbringes en usund ting til hvert barn, og ellers må der medbringes alt det frugt og lign. som man har lyst til.

Sygdom

Af hensyn til jeres barn og de andre børn og personalet, så modtager vi ikke syge børn i børnehuset.

Hvis jeres barn bliver syg eller kommer til skade, mens det er i børnehuset, så kontakter vi jer med det samme, så derfor er det vigtigt, at personalet har telefonnumre hvor vi altid kan komme i kontakt med jer. Vi tager ikke feber på jeres børn, men vurderer hvordan barnet har det på barnets trivsel.

Hvis jeres barn er sygt og ikke kommer i børnehave, så vil vi meget gerne have at I melder syg på Tabulex.

Det gælder også, hvis barnet holder fri.

Hvis vi har smitsomme sygdomme i huset, så orienterer vi via opslagstavlerne og Tabulex.

Vi giver som hovedregel ikke medicin her i huset, men der er selvfølgelig undtagelser, som f.eks. kroniske sygdomme.

Sprogvurdering

Vi sprogvurderer alle børn en gang om året ved hjælp af TRAS (Tidlig registrering af sprog). I vil få fremlagt TRAS-en til den årlige forældresamtale.

Telefonnumre

Kontoret

    8915 9641

 

Krabberne

    8915 9642

    eller sms 2364 0354

Blæksprutterne

    8915 9643

    eller sms 2364 0388

Søstjernerne

    8915 9644

    eller sms 2364 0598

Muslingerne

    8915 9645

    eller sms 2364 0629

Med venlig hilsen
Børnehuset Mariendal
Bøsbrovej 72, Vorup
8940 Randers SV
Tlf.: 8915 9640
Mail: mariendal@randers.dk
www.mariendal.randers.dk