Værdigrundlag

I Mariendal arbejder vi ud fra det faktum, at børn er kompetente væsener, de kan mange ting, og de skal respekteres som selvstændige personer.

Hvad er vigtigt for os?

I Mariendal arbejder vi ud fra det faktum, at børn er kompetente væsener, de kan mange ting, og de skal respekteres som selvstændige personer. Personalet er gennem litteratur og kurser inspireret af tankerne omkring relationskompetencer, og arbejdet tager udgangspunkt i det enkelte barn.

Kost 

Sunde børn leger/lærer bedst. Det er noget vi tror på. Derfor er kosten for os en vigtig detalje Læs vores kostpolitik i vores virksomhedsplan, som du kan downloade via hjemmesiden.

Legen 

I Mariendal vil personalet skabe en hverdag, hvor der, udover de planlagte aktiviteter, er tid, rum og plads til børnenes leg og læring, og hvor de på egne præmisser og sammen med venner, kan udfolde sig og afprøve roller og udvikle identitet.

Vi skal hele tiden skabe en balance mellem børnenes egne valg og lege, og mellem projekter og aktiviteter, som de voksne, gennem børnene, tager initiativ til.

Det kan personalet gøre ved at

  • skaffe materialer og legetøj til både inde- og udendørs leg.
  • skabe muligheder for sang, musik og bevægelse.
  • have er stort udsnit af børnelitteratur og opslagsbøger, og lave hyggekroge

Men hvorfor er det så vigtigt med den leg? Er det ikke bedre at børnene laver noget fornuftigt??

Det er sådan at legen er den vigtigste aktivitet, børn foretager sig.

I legen lærer børnene om sig selv og om deres relationer til andre.

I legen bearbejder de konflikter og angstfulde tilstande. De leger simpelthen de grusomheder, som de ved et tilfælde kom til at se i tv aftenen før. For at "klare det", bliver de nød til at lege det.

I legen knytter de venskaber og lærer at blive sociale, at vise hensyn og de lærer de regler, som er en nødvendighed at kunne for at indgå i et forpligtende fællesskab.

Derudover lærer de at finde deres plads i hierarkiet. Hvad kan jeg? og hvor skal jeg trække mig? De udvikler deres identitet.

Og så er der lige det med det motoriske. De har det som alle andre "unger" i dyreverdenen, de øver sig og holder deres kroppe i form, så de kan klare sig.

Samværskompetencer 

En meget væsenlig opgave personalet har i børnehuset, er at skabe et mødested for jævnaldrende og ligeværdige, og at de voksne stiller sig til rådighed for barnets øvelse i det sociale samspil. Børnenes udbytte er for en stor del, at få en erfaring i at lære at omgås andre , at kunne virke som en selvstændig person i en gruppe.

Personalet gi´r den holdning til børnene, at vi alle har brug for hinanden, og at vi skal hjælpe hinanden, både store og små, samt at personalet hele tiden skal overveje deres rolleeffekt.

Medindflydelse/medbestemmelse 

Ved at give børnene indflydelse på deres hverdag, udvikler de sig til selvstændige og sociale mennesker, som har lyst til samarbejde og være sammen med andre, og ikke kun på egne præmisser.

Det er så vigtigt i vores tidsalder at kunne begå sig og være aktiv i et socialt fællesskab. Derfor er det vigtigt, at børnene finder balancen mellem på den ene side at få sine egne behov dækket, og på den anden side det, at kunne sætte sig ind i andres sted, og udskyde egne behov.

Mariendal skal være et sted hvor man finder gode venner, og hvor man lærer at tage hensyn til andre og vente til det bliver ens tur.

Fællesskab 

Et af vores mål er at skabe et fællesskab i børnenes liv, bygget op om tryghed, omsorg, tillid og engagement.

Trygge rammer - og dermed også tryghed - for børn og forældre er en af de basale grundlæggende nødvendigheder for et godt samarbejde hen imod et fælles mål. Når man er tryg, tør man nogle flere ting og dermed er en god udvikling igang. 
Tryghed fremmer kontakten og styrker samarbejdet mellem børnene, og giver dermed mere varme og glæde i hverdagen.

Men tryghed skal ikke blive en hvilepude, og derfor mener vi, at der skal være en balance mellem det børnene magter og de udfordringer, som personalet tilbyder børnene i det daglige liv i børnehaven.

Profil 

Det vil vi kendes på - Mariendal vil kendes som et sted, hvor:

  1. der bliver skabt et fællesskab i børnenes liv, bygget op om TRYGHED, OMSORG, NÆRVÆR, TILLID og ENGAGEMENT. Børnene skal SES, HØRES OG FORSTÅES. Personalet vil skabe en hverdag, hvor der udover de planlagte aktiviteter er tid og rum og plads til børnenes leg og læring, og hvor de på egne præmisser og sammen med jævnaldrende, kan udfolde og udvikle sig.
  2. børnene gennem MEDBESTEMMELSE/MEDINDFLYDELSE OG MEDANSVAR udvikler sig til selvstændige, kritiske og sociale mennesker, der magter evnen til samarbejde og med lyst til at indgå i forpligtende fællesskaber.
  3. børnene får OPLEVELSER udenfor børnehaven, i nærmiljøet og i naturen, med det formål at få en større FORSTÅELSE FOR det samfund, de er en del af.