Personalet

Personalegruppen tæller normalt 12 ansatte, forsøgt fordelt på begge køn og med forskellig alder. Dette finder vi er en gevinst i forhold til den pædagogiske indsats i arbejdet med børnene, da alle på den måde har forskelligt at byde på. Ind imellem kan der dog være ekstraordinært ansatte, såsom fleksjobbere, folk i aktivering, arbejdsprøvning el. lign.

Leder

Karin Kjær

Krabberne

Natasja, pædagog
Line, pædagog
Birgitte, pædagogmedhjælper (PGU)

Søstjernerne

Maiken, pædagog
Carina, pædagog
Lone, pædagogmedhjælper

Muslingerne

Anne, pædagog
Rasmus, pædagogmedhjælper
Elisabeth, pædagogstuderende

Blæksprutterne

Kirsten, pædagog 
Annette, pædagog
Ulla, pædagogmedhjælper

Ansvarlig for inklusion

Lisette, souschef og pædagog

Køkken

Heidi, madmor

Billeder af alle de ansatte kan ses i forgangen i institutionen

Børnehusets leder er ansvarlig for den pædagogiske ledelse og for den administrative ledelse, og er ansvarlig i forhold til børnehavens bestyrelse og til Randers Kommune.

I tilfælde af sygdom og andet fravær blandt det faste personale, har vi vikarer, som kommer i det omfang vi skønner det er nødvendigt, da vi har begrænsede midler til dette brug. Vi sætter besked op til forældrene, hvis vi har vikarer.

Der vil også fra tid til anden være skolepraktikanter og andre unge, som under deres uddannelse har gavn af at kende arbejdet i en daginstitution. Det vil altid være et skøn, om vi har ressourcer til at modtage disse praktikanter.

Derudover har vi fra tid til anden studerende fra pædagogseminariet eller fra Pau uddannelsen.